Cercetare

1.Denumirea temei generale :” Impactul maladiilor bronhopulmonare acute şi cronice în maladiile asociate la copii ”

Scopul şi obiectivele principale: Studierea particularităţilor etiopatogenetice de diagnostic, evoluţie şi tratament a maladiilor cronice  în copilărie asociate cu maladii bronhopulmonare

Tipul studiului: de iniţiativă/instituţional

Termenul de realizare: 2012-2016

Rezultatele preconizate:  vor fi apreciate şi evaluate particularităţile etiopatogenetice ale maladiilor cronice  în copilărie asociate cu maladii bronhopulmonare, care  va permite elaborarea şi implementarea programelor terapeutice diferenţiate  la copii.

2. Denumirea temei :” Diagnosticul si tratamentul bolilor digestive la copii.”

Scopul şi obiectivele principale: determinarea patomorfozei bolilor digestive la copii in ultimii decenii si argumentarea managementului curativ

Tipul studiului: de iniţiativă/instituţional

Termenul de realizare: 2008-2013

Rezultatele preconizate:  

1. Se va estima posibilitatea efectuarii diagnosticului precoce la copii cu boli digestive si argumentarea tratamentului.

2. Va fi elaborat managementul diagnostic si terapeutic in pancreatita acuta.

3. Denumirea temei :” Imunodeficienţile primare la copii.”

    Scopul şi obiectivele principale: Depistarea copiilor cu IDP in Republica Moldova si aplicarea în practică a protocoalelor internaţionale ale diagnosticului imunologic şi molecular-biologic al IDP.

Tipul studiului: de iniţiativă/instituţional

Termenul de realizare: 2009-2013

Rezultatele preconizate:  

1.Vor fi  aplicate în practica cotidiană  metode contemporane a diagnosticului imunologic si molecular-biologic al IDP.

2. Se va elaborarea protocolul naţional “Managementul diagnostic  si terapeutic al copiilor cu IDP”

4.Denumirea temei :” Profilaxia precoce şi tratamentul preventiv al patologiei sistemului nervos la copii”

 Scopul şi obiectivele principale: ameliorarea morbidităţii şi invalidizării neurologice la copii

Tipul studiului: de iniţiativă/instituţional

Termenul de realizare: 2010-2015

Rezultatele preconizate:  

Se va obţine scăderea morbidităţii şi invalidizării neurologice la copii

5. Denumirea temei : Anomaliile congenitale la copii.

Scopul şi obiectivele principale: Selectarea copiilor cu anomalii congenitale ale diferitor organe şi sisteme prin aplicarea în practică a protocoalelor internaţionale şi naţionale de diagnostic

Tipul studiului: de iniţiativă/instituţional

Termenul de realizare: 2011-2015

Rezultatele preconizate:  

1.Vor fi aplicate în practica cotidiană metode contemporane de diagnostic a anomaliilor congenitale la copii

2. Vor fi identificaţi şi specificaţi factorii de risc în dezvoltarea anomaliilor congenitale la copii.

Rezumatele tezelor de doctorat Departamentul Pediatrie