Colaborare internaţională

Colaborare cu Organizaţii Internaţionale:

  • Academia Europeană de Pediatire;
  • Biroul regional pentru Europa al OMS;
  • Societatea Română de Pediatrie;
  • UMF „Grigore T.Popa”, Iaşi,  România;
  • Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Chimioterapie Antibacteriană al Academiei de Stat de Medicină din Smolensk, Russia;
  • Centrul Ştiinţifico-Metodic al Agenţiei Federale  în Sănătate şi Dezvoltare Socială şi Monitorizarea Antibioticorezistenţei, Rusia;
  • Asociaţia Internaţională în Microbiologie Clinică şi Chimioterapie Antimicrobiană; Centrul ştiinţific de oncologie, hematologie şi imunologie, Republica Belaraus; Universitatea de medicină Leipzig, Germania,
  • Universitatea de medicină St.Peterburg, Rusia.  

Proiecte internaționale  în desfășurare:

  1. 16.00418.80.11A/27.05.2016. Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018.  Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii. 

Director de proiect: Revenco Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., director Departament Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae  Testemițanu”

Coordonator: Stanislav Groppa dr. hab. șt. med., prof. univ., acad.

Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Moldova

Durata:  2017- 2018

Obiectiv principal: Determinarea  particularităților  accidentelor vasculare cerebrale la copii.

Rezultatul preconizat: Aprecierea particularităților  accidentelor vasculare cerebrale la copii.

2.  Imunogeneticitatea, eficacitatea  şi siguranţa tratamentului cu „human-cl rh FVIII” la pacientii cu  hemofilie severă netrataţi anterior. Executori: Turea V.M., dr.hab.med., prof.univ., Coordonator de proiect; Eşanu Galina, dr.med., conf.univ. –executor; Gurmuzachi Ala- executor. Termen 2012-2018

3.  Determinarea siguranței, eficacității și farmacocinetica greengenetm f la pacienții de 12 sau mai mulți ani diagnosticați cu o formă severă a hemofiliei de tip A care au fost tratați anterior. Executori: Turea V.M., dr.hab.med., prof.univ., Coordonator de proiect; Eşanu Galina, dr.med., conf.univ. –executor; Gurmuzachi Ala- executor. 2015-2018

4. Cercetarea multicentrică a rezistenţei antimicrobiene a germenilor  S.pneumoniae, H.influenzae, Streprococcus pyogenis şi M.catarrhalis în Republica Moldova. Revenco N., dr.hab.med., prof.univ., conducător proiect,  Donos A., dr.med., conf.univ., executor. Termeni 2013-2018

5. Cu privire la implementarea sistemului de supraveghere epidemiologică sentinelă la infecţia rotavirală în Republica Moldova. Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Departamentul Pediatrie, USMF „Nicolae Testemnţanu”, d.ş.m.,conferenţiar universitar Ala Donos, 2013-2016.