Colaborare internaţională

Proiectului internaţional, anul 2010

  • Denumirea proiectului: „Corelaţii între ecorigiditatea lobului caudat şi al celorlalţi lobi ai ficatului la copil prin elastografie în timp real, cu implicaţii în transplantul hepatic”, 2010-2012.
  • Termenul executării: 07.2010-12.2012
  • Costul total al proiectului: 100.000 lei
  • Subdiviziunile organizaţiei executoare: Departamentul Pediatrie
  • Conducătorul proiectului: Ludmila Bologa, conferenţiar universitar, 55-96-63;
  • Executorii proiectului: L. Cerempei, dr. în med., N. Revenco dr. hab. în științe medicale, prof. univ.
  • Obiectivul general al acestui proiect este elaborarea unei strategii de dezvoltare şi suport operaţional de evaluare şi investigaţie a elasticităţii ţesutului hepatic la copiii cu şi fără afecţiuni patologice (respectiv lobul caudat comparativ cu ceilalţi lobi ai ficatului) în parteneriat cu echipa de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş, România, şi de a crea şi dezvolta o bază de cercetare comună în domeniul tehnicilor inovative de ultrasonografie la copil cu implicaţii în transplantul hepatic. În acest fel, infrastructurile de cercetare româneşti conlucrează, se implică şi interacţionează cu infrastructurile moldovene şi utilizatorii lor. Aceasta va optimiza funcţionarea şi dezvoltarea infrastructurilor de cercetare, va îmbunătăţi serviciile puse la dispoziţia cercetătorilor şi va optimiza calitatea serviciilor medicale adresate populaţiei.
  • Beneficiarul: USMF „Nicolae Testemiţanu”

Proiectul moldo-german: “Factorii genetici şi de mediu în caz de astm bronşic în Moldova şi Germania”. Se fac cercetări pe un eşantion de 1000 copii, fiind stabilite elementele esenţiale genetice în populaţie şi la bolnavii cu astm bronşic.