Localizare

Departamentul Pediatrie

Adresa:
Republica Moldova, MD-2062, or.Chişinău, str.Burebista, 93
Tel. 022 527-426
e-mail: departamentpediatrie@usmf.md

Director Departament:
Nineli Revenco, dr.hab.med., profesor universitar
e-mail: neli.revenco@usmf.md

Şef studii Educaţie Medicală Continuă, Svetlana Beniş, conferenţiar universitar, dr.med.; e-mail: svetlana.benis@usmf.md
Tel. 527-426

Şef studii pregătire postuniversitară prin Rezidenţiat, Elvira Iavorscaia, conferenţiar universitar, dr.med.;
e-mail: elvira.iavorscaia@usmf.md
Tel. 527-426

Şef studii pregătire universitară studenţi internaţionali: Lilia Romanciuc, conferenţiar universitar, dr.med.
e-mail: lilia.romanciuc@usmf.md
tel. 522-038

Şef studii pregătire universitară: Petru Martalog, conferenţiar universitar, dr.med.
e-mail: petru.martalog@usmf.md
tel. 522-038
Bazele clinice