Publications

THE LIST

of published works at the Department of Pediatrics in the year 2011-2012

National monographs

 1. MALANCIUC, I.,  GÎNU,  D., HOLBAN, A., DILION, M. Studiul Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu şi în primele 24 ore de spitalizare. Ch.: “Casa Imago”SRL, 2011. 100 p. ISBN 978-9975-4136-5-7.
 1. ŢUREA, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Ch.: Policolor SRL, 2012, 184 p. ISBN 978-9975-4191-8-5., CZU616.155.194-08.

Text-books (dictionaries), didactic works (national, international)

 1. STRATULAT, P.; GORBUNOV, G.; MOŞIN, V.; STRATILĂ, M.  Malformaţiile congenitale, Ch, Tipografia „Elan Poligraf”, 2011, 100 p, ISBN 978-9975-9976-9-0.
 1. Stratulat, P.; Petrov, V.; Curteanu, A.; Carauş, T.; Rotaru, D. Manual „Infecţia nosocomială în maternitate”, Ch.: Tipografia Sirius, 2012, p. 176. ISBN 978-9975-9697-8-9

Chapters  in monographs and collections (national / international)

 1. REVENCO, N. Lupusul eritematos sistemic la copii. În:. Lupusul eritematos sistemic. Ghid esenţial. Sub redacţia Minodora Mazur, Ch.8520/, 2011, p.118-129. ISBN 978-9975-54-022-3.
 1. Stratulat, P.; Curteanu, A. Capitolul ”Особенности клинической, гормональной и иммунной адаптации у новорожденных, родившихся от матерей с привычным невынашиванием беременности различной этиологии” În: Monografia ştiinţifică colectivă «Актуальные проблемы педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины». NP „Asociaţia Sibiriană de Consultanţi”. 2012, p. 68-84. ISBN 979-5-4379-0124-3, УДК 61 ББК 5 А43.
 2. RABA, T. Contribuţii  în tratamentul hepatitelor virale cronice B,C la copii prin utilizarea Pacovirinei. În:  Actualităţi în  tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Autori . SPÂNU I.; SPÂNU, C. Ch.: Sirius SRL, 2012, p. 63-69. ISBN 978-9975-57-023-7.

Guidelines

 1. HOLBAN, A.; DILION, M.; GÎNU, D.; MALANCIUC, I. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. Ghid de aplicare practică. Ch.:Tipigr. “Griţevschi Ion” ÎI, 2011.143p. ISBN 978-9975-4218-0-5.
 2. GHEPPE, N.A.; ROZINOVA, N.N.; VOLCOV, I.K.; MIZERNIЮCHI, I.L.; DONOS, A.A. Pneumonia comunitară la copii. Epidemiologia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia. Moscova, V, 2011, 63p. ISBN 978-9975-78-966-0
 3. ŞCIUCA, S.; ABABII, I.; MANIUC, M.; TURCU, O.; VIŞNEVSCHI-RUSNAC, L. Esenţialul în otorinolaringologia copilului. Ghid, Tipografia Centrală, Chişinău, 2011, 260 p. ISBN 978-9975-78-966-0.

  Articles from journals with impact factor              

1.  BURISCH, J.; CUKOVIC-CAVKA, S.; KAIMAKLIOTIS, I.; SHONOVA, O.; ANDERSEN, V.; DAHLERUP, JENS F; ELKJAER M.; LANGHOLZ, E.; PEDERSEN, N.; SALUPERE, R.; KOLHO KAIJA-LEENA; MANNINEN, P.; LAKATOS, P LASZLO.; SHUHAIBAR, M.; ODES, S.; MARTINATO, M.; MIHU, I.; MAGRO, F.; BELOUSOVA E.; FERNANDEZ A.; ALMER S.; HALFVARSON J.; HART A.; MUNKHOLM,  P. Construction and validation of a web-based epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe. An EpiCom study. J. Crohn’s and Colitis, 2011, doi: 10.1016/j.crohns.2011.02.016, p.1-8 ( IF : 0,178)

2.  SCIUCA, S.; TURCU, O. Correction of low bone mass density in patients with cystic fibrosis. In: Journal of Cystic Fibrosis Supplement 33 European Cystic Fibrosis Conference. Hamburg, Germany, 2011, vol.10, Suppl.2, p.78s. ISBN 1569-1993 ( IF : 1,6)

Articles from another journals published abroad

 1. CĂLCÎI, C.; Profilul etiologic şi efectul convulsiilor asupra dezvoltării neurologice la nou-născuţii la termen. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a copilului şi adolescentului din România. 2011, nr. 3 (vol.14), 99-107. ISSN: 2068-8040.
 2. HADJIU, S.; Clinical electro-encephalographic peculitiarities of West syndrome in infants. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a copilului şi adolescentului din România. 2011, nr. 3 (vol.14), 83-97. ISSN 2068-8040.
 3. ŞCIUCA, S.; TURCU, O.; Cough induced migraine in a patient with cystic fibrosis, Revista Romana Pediatrie, 2011, vol.LX, N1, 83-89. ISSN 1454-0398.
 1. МАРТАЛОГ, П.Н.;  ДОРОШ,  Т.В.;  БАЛАНУЦА, М.П.; ЧЕНУША, Ф.В.; Ocoбливостi  перебiгу гломерулонефриту у дiтей.  Матерiали  VII конгрессу педiатрiв Украiни «Актуальнi проблемы педiатрii»  (11-13 жовтня 2011р., Киiв).  Педiатрiя, акушерство та гiнекологiя. 2011, 4 (446), 95.  ISSN 0031-4048
 2. ПАЛИЙ, И.И.; Задержка физического развития и сердечная недостаточность при врожденных пороках сердца в зависимости от степени легочной гипертензии у детей. Вопросы практической педиатрии, Москва, 2011, т. 6, №4, 13–16. ISSN 2073-4611.

Articles from another journals published abroad

 1. CHEREMPEY, L.; GRITSKO, L.; CHEREMPEY, E. Optimizing the Diagnosis and Treatment in Children with Acute Pancreatitis. PMR Journal. Physiological Regulating Medicine, 2012,vol.26, 29-33.
 2. HADJIU, S. One history mekers, annual remembering. Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. 2012 Vol. 15, nr. 2, 7-17. ISSN  2068-8040.
 3. STRATULAT, P.; CURTEANU, A.; PINZARI, L.; CHIFEAC, L.; STRATULAT, M. Development of the Follow-up system and first results of two years follow-up of ELBW and VLBW babies in the Republic of Moldova. International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology. 2012, Vol. 2, nr. 2, ISSN 2304-9286.în tipar
 4. МАРТАЛОГ, П.; БАЛАНУЦА, М.; ЧУНТУ, A.; БЕНИШ-ДУМИТРАШ, С.; ПЫРЦУ, Л.; ЧЕНУША, Ф. Kлинико-терапевтические аспекты пиелонефрита у детей. «Перинатология и Педиатрия», Киев, Украина., 123-126. ISSN 1992-5891.
 5. ПЫРЦУ, Л.; РУДЬ, М.; ПАЛИЙ, И.; КОНСТАНТИНОВА, А.  Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте. «Перинатология и Педиатрия», Киев, Украина, 120-123.  ISSN 1992-5891.