Publications

Monographies nationales

 1. MALANCIUC, I.,  GÎNU,  D., HOLBAN, A., DILION, M. Studiul Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu şi în primele 24 ore de spitalizare. Ch.: “Casa Imago”SRL, 2011. 100 p. ISBN 978-9975-4136-5-7.
 2. ŢUREA, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Ch.: Policolor SRL, 2012, 184 p. ISBN 978-9975-4191-8-5., CZU616.155.194-08.

Manuels (dictionnaires) travaux (nationaux et internationaux)

 1. STRATULAT, P.; GORBUNOV, G.; MOŞIN, V.; STRATILĂ, M.  Malformaţiile congenitale, Ch, Tipografia „Elan Poligraf”, 2011, 100 p, ISBN 978-9975-9976-9-0.
 2. Stratulat, P.; Petrov, V.; Curteanu, A.; Carauş, T.; Rotaru, D. Manual „Infecţia nosocomială în maternitate”, Ch.: Tipografia Sirius, 2012, p. 176. ISBN 978-9975-9697-8-9

Les chapitres de monographies et recueils (nationaux / internationaux)

 1. REVENCO, N. Lupusul eritematos sistemic la copii. În:. Lupusul eritematos sistemic. Ghid esenţial. Sub redacţia Minodora Mazur, Ch.8520/, 2011, p.118-129. ISBN 978-9975-54-022-3.
 2. Stratulat, P.; Curteanu, A. Capitolul ”Особенности клинической, гормональной и иммунной адаптации у новорожденных, родившихся от матерей с привычным невынашиванием беременности различной этиологии” În: Monografia ştiinţifică colectivă «Актуальные проблемы педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины». NP „Asociaţia Sibiriană de Consultanţi”. 2012, p. 68-84. ISBN 979-5-4379-0124-3, УДК 61 ББК 5 А43.
 3. RABA, T. Contribuţii  în tratamentul hepatitelor virale cronice B,C la copii prin utilizarea Pacovirinei. În:  Actualităţi în  tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Autori . SPÂNU I.; SPÂNU, C. Ch.: Sirius SRL, 2012, p. 63-69. ISBN 978-9975-57-023-7.

Guides

 1. HOLBAN, A.; DILION, M.; GÎNU, D.; MALANCIUC, I. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu. Ghid de aplicare practică. Ch.:Tipigr. “Griţevschi Ion” ÎI, 2011.143p. ISBN 978-9975-4218-0-5.
 2. GHEPPE, N.A.; ROZINOVA, N.N.; VOLCOV, I.K.; MIZERNIЮCHI, I.L.; DONOS, A.A. Pneumonia comunitară la copii. Epidemiologia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia. Moscova, V, 2011, 63p. ISBN 978-9975-78-966-0
 3. ŞCIUCA, S.; ABABII, I.; MANIUC, M.; TURCU, O.; VIŞNEVSCHI-RUSNAC, L. Esenţialul în otorinolaringologia copilului. Ghid, Tipografia Centrală, Chişinău, 2011, 260 p. ISBN 978-9975-78-966-0.

Articles dans des revues à facteur d’impact:

 1. BURISCH, J.; CUKOVIC-CAVKA, S.; KAIMAKLIOTIS, I.; SHONOVA, O.; ANDERSEN, V.; DAHLERUP, JENS F; ELKJAER M.; LANGHOLZ, E.; PEDERSEN, N.; SALUPERE, R.; KOLHO KAIJA-LEENA; MANNINEN, P.; LAKATOS, P LASZLO.; SHUHAIBAR, M.; ODES, S.; MARTINATO, M.; MIHU, I.; MAGRO, F.; BELOUSOVA E.; FERNANDEZ A.; ALMER S.; HALFVARSON J.; HART A.; MUNKHOLM,  P. Construction and validation of a web-based epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe. An EpiCom study. J. Crohn’s and Colitis, 2011, doi: 10.1016/j.crohns.2011.02.016, p.1-8 ( IF : 0,178)
 2. SCIUCA, S.; TURCU, O. Correction of low bone mass density in patients with cystic fibrosis. In: Journal of Cystic Fibrosis Supplement 33 European Cystic Fibrosis Conference. Hamburg, Germany, 2011, vol.10, Suppl.2, p.78s. ISBN 1569-1993 (IF: 1,6)

Resumées des manfestations scientiphiques internationalles

 1. CEREMPEI, L.; GRITSCO, V.; COBITEVA, A. Diagnosis of acute pancreatitis in children clinical features and biological criteria of exogenous and endogenous pancreatic insufficiency syndrome of endogenous intoxication and parameters of oxidative stress. UEG week, 20-24 october, Amsterdam 2012, Abstract Submission, suppl 1, vol 61, 4058.
 2. CIUNTU, A.; REVENCO, N.; BENES, S. Proteolitical enzymes in glomerulonephritis. Archives of disease in childhood. The 4-th Congress of the Academy of Paediatric Societes. 5-9 october 2012, A344.ISSN 0003-9888. (IF : 2,881).
 3. DIACOVA, S.; ABABII, I.; MANIUC, M.; DANILOV, L.; DIACOVA, O. Evolution of otitis media in children of the first 7 years of life in Moldova. Archives of disease in childhood. The 4-th Congress of the Academy of paediatric Siocietes. 5-9 october 2012, A 236. ISSN 0003-9888. (IF: 2,881).
 4. DRUSCA, A. L¢efficacité du médicament Tocilisumab dans l¢arthrite juvénile idiopathique (AJI).: Archives de Pediatrie. Livre des resumés. Congrès des Sociétés Médico chirurgicales de Pédiatrie. Bordeaux, France, 2012   Vol 19, Issue 6, Suppl 1, 369.ISSN 0929-693X (IF 0,298).
 5. HADJIU, S. Neurotrophic factors and disorders of residual psychological development of the child. Suplement to the Romanian Journal of child and adolescent neurology and psychiatry. 2012, vol.15, nr.3,  52. ISSN:2068-8040.
 6. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C. Neurotrophic factors and disorders of residual psychological development of the child. European Journal of Neurology, al 16-lea Congres al Federaţiei Europene a Societăţii Neurologilor. Stokholm 2012. vol.15 nr.3, 52. (IF:3,692).     insuficienţa cardiacă la copil secundară cardiopatiilor congenitale cu hipertensiune pulmonară: endotelina şi oxidul nitric. Revista Română de Cardiologie, al 51-lea Congres Naţional de Cardiologie, România, Sinaia, 2012, vol. XXII, (Supl. A), 192-193. ISSN.1583-2996.
 7. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C. BDNF in children with motor disorders. European Journal of Neurology, European Journal of Neurology, Volume 19, Issue s1, September 2012, ISSN: 1468-1331 (IF:3,692).
 8. REVENCO, N., BENIŞ, S., CIUNTU, A., CALMÂŞ, V. Factorii de risc, particularitățile clinico-evolutive şi diagnostice în infecţiile de tract urinar. In: AXXV-a Conferinţă Națională Zilelele Pediatriei Ieşene ”N.N.Trifan”, UMF ”Gr.T.Popa”, Iaşi, România. Volum de rezumate, 2012, 51.
 9. ROMANCIUC, L.;  REVENCO, N. The influence of beta-blocker (Bisoprolol) on heart ratevariability in children with mitral valve prolapse. Archives of disease in childhood Arch Dis Child 2012, 97: A146 ISSN 0003-9888. (IF:2,881).
 10. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienţii cu prolaps de valvă mitrală pe fondal de tratament cu bisoprolol. Revista Română de Cardiologie, al 51-lea Congres Naţional de Cardiologie, România, Sinaia, 2012, vol. XXII, (Supl. A), A135-A136. ISSN.1583-2996.
 11. SCIUCA, S.; ADAM, I. Evaluation of lung function in children with asthma and gastroesophageal reflux disease association. European Respiratory Journal. Abstracts of 20 Annual Congress of European Respiratory Society. Vienna, Austria, 2012, (38), suppl. 56,1109s. ISSN 0903-1936 (IF:5,895).
 12. SCIUCA, S.; ADAM, I.; SELEVESTRU, R.. Role of the gastroesophageal reflux on atopic sensitization mechanism in children with bronchial asthma. In: Abstract book XXXI Congress EAACI, Geneva, Elvetia, 2012, PP 814.
 13. SCIUCA, S.; NEAMTU, L. Humoral immunity in Mycoplasma infection in children with wheezing In: Abstract book XXXI Congress EAACI, 2012, Geneva, Elvetia,  PP 1141.
 14. SCIUCA, S.; NEAMTU, L. Immunological parameters of Mycoplasma infection in bronchopulmonary diseases in children In: Abstract book XXXI Congress EAACI, 2012, Geneva, Elvetia, PP 1140.
 15. SCIUCA, S.; SELEVESTRU, R.. The evaluation of sIgA and serum immunoglobulins A, M, G in children with bronchial In: Abstract book XXXI Congress EAACI, 2012, Geneva, Elvetia, PP 1418.
 16. SCIUCA, S.; SELEVESTRU, R.Efficacy of bacterial lysate in children with bronchial asthma In: Abstract book XXXI Congress EAACI, 2012, Geneva, Elvetia, PP 584.
 17. SCIUCA, S.; TURCU, O. Correlation of bone status with age and genotipe in cystic fibrosis pacients. Journal of Cystic Fibrosis. Abstracts of 35 European Cystic Fibrosis Conference. Dublin, Irlanda, 2012, (12), suppl. 1, S119. ISSN 1569-1993. (IF: 2,626).
 18. SCIUCA, S.; TURCU, O. Hyperimmunoglobulinemia E in patients with cystic fibrosis In: Abstract book XXXI Congress EAACI, 2012, Geneva, Elvetia, PP 1251.
 19. SCIUCA, S.; TURCU O. Updated data of cystic fibrosis National Registry from Republic of Moldova ECF. Journal of Cystic Fibrosis. Abstracts of 35 European Cystic Fibrosis Conference. Dublin, Irlanda, 2012, (12), suppl. 1, S146. ISSN (IF: 2,626).
 20. SCIUCA, S.; TURCU, O.; POSSELT, G.; TUMMLER, B. Genotipe-phenotipe correlation of pancreatic function in children with cystic fibrosis.  Journal of Cystic Fibrosis. Abstracts of 35 European Cystic Fibrosis Conference. Dublin, Irlanda, 2012, (12), suppl.1, S114.ISSN (IF: 2,626).
 21. STRATULAT, P.; CURTEANU, A.; CARAUS, T.; ZAVTONI, A. Strengthening the midwife role in perinatal care through the implementation of the audit of perinatal deaths. International Journal of Gynecology&Obstetrics Vol. 119. Suppl3, 2012,  S609 ISSN 0020-7292, (IF:2,045).
 22. STRATULAT, P.; GARDOSI, J.; CURTEANU, A.; CARAUS, T.; Reducing perinatal mortality through the implementation of Confidential Enquiry of perinatal death in Moldova. International Journal of Gynecology&Obstetrics Vol. 119 Supplement 3, 2012, S248. ISSN 0020-7292, (IF:2,045).