Istoric

Departamentul de Pediatrie a fost fondat în anul 2011 prin comasarea catedrelor şi cursurilor de Pediatrie, director al Departamentului este Ninel Revenco, dr. hab. şt. med., prof. univ.

  Catedra de pediatrie a Facultăţii de Medicină nr. 1 a fost înfiinţată în octombrie 1945 de către V. Stâricovici, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, pe care a condus-o până în 1958. Ulterior, la conducerea catedrei Pediatrie-semiologie s-au aflat A. Miloserdov – 1958-1959; profesor T. Chiticari – 1959-1989; profesor M. Smișnoi – 1989-1996; profesor E. Stasii – 1996-2007; conferenţiar A. Holban – 2007-2011.

     În anul 1954 a fost fondată Facultatea de Pediatrie, condusă de profesorii V. Halitov, G. Rudi, E. Gladun, V. Țurcan, E. Gudumac, E. Popușoi. Pe parcursul anilor au fost efectuate mai multe reorganizări ale disciplinei de pediatrie şi formate noi catedre.

    Catedra de pediatrie nr. 1, fondatã în 1958 de către conferenţiarul M. Curbatov, care a condus catedra până în 1960. Ulterior la cârma catedrei au fost succesiv: conf. P. Sosnova (1960-1973), prof. univ. V. Erencov (1973-1988), prof. univ. M. Rudi (1988-2011).

     Catedra de pediatrie nr. 2, creată în 1986 de către prof. V. Gheţeul (1986-1997), ulterior a fost condus de prof. T. Rusnac (1997-2002), prof. V. Ţurea (2002-2011). Catedra de pediatrie nr. 3, fondată în 1988,  şef de catedră – V. Cenuşa, dr. hab., prof. univ.

     Cursul de pediatrie al Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor a fost înfiinţat în anul 1963, în anii 1963-1970 cursul a fost condus de dr. şt. med. E. Certcova, care a fost succedat de următorii şefi ai catedrei: 1971-1981 conf. S. Lazarev; 1982-1991 conf. E. Baranova,1992-1995 conf. I. Şeremet; 1996-2006 prof. univ. P. Mogoreanu.

      Catedra de neonatologie, fondată în anul 1996 şi condusă de profesorul P. Stratulat, în anii 2006-2011 redenumită în Catedra de pediatrie şi neonatologie FPM. Catedra de pediatrie rezidenţiat pentru medici de familie, a fost fondată de către profesorul universitar S. Şciuca.

   Procesul didactic include instruirea studenţilor şi pregătirea postuniversitară prin rezidenţiat la specialităţile pediatrie, neonatologie, neuropediatrie, pregătirea prin secundariat clinic, perfecţionarea profesională continuă a medicilor.

     În Departamentul de Pediatrie au fost susţinute 7 teze de doctor habilitat, peste 45 teze de doctor în ştiinţe medicale. Departamentul de Pediatrie organizează Congresele de pediatrie şi neonatologie din RM, conferinţe naţionale şi internaţionale în neonatologie, pediatrie, neuropediatrie; întreţine relaţii ştiinţifice şi de colaborare cu parteneri din România, Germania, SUA, Rusia.