Publicaţii

Monografii naţionale

 1. HADJIU,  S.  Dezvoltarea neuropsihică și evaluarea neurologică a sugarului și copilului de vârstă mică. Chişinău, 2014. 588 p. ISBN 978-9975-57-165-4. (c.a. 29,4).
 2. CIUNTU, A. Sindromul nefrotic la copii. Aspecte clinico-paraclinice și tratament. Chișinău.: Tipografia Paradis Media,  2016, 165 p. ISBN 978-9975-3096-0-8. CZU 616.61-053.2-08  C55
 3. RABA, T. Hepatitele virale B, C, D la copii.  Chișinău.: Tipografia  Sirius, 2016, 180 p. ISBN 978-9975-57-200-2.  CZU 616.36-002-08-053.2   R11
 4. DONOS, A. Pneumonia comunitară la copii. Red. şt. S. Fleştor. Ch.: Tipografia Reclama, 2015, 108 p. ISBN 978 – 9975-58-054-0. (c.a. 5,4). 
 5. ŢUREA, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Chişinău: Policolor , 2012. 184 p.

Manuale (dicţionare) lucrări didactice (naţionale, internaţionale)

 1. REVENCO, N. et. all Pediatrie. Manual. Ch.: ”Nova-Imprim”, 2014. 626 p. ISBN 978-9975-4224-5-1.
 2. CENUŞA, F., STAMATI, A., RUDI, M., MARTALOG, P. Alergiile alimentare la copii: profilaxie, diagnostic, tratament. Ch.: CEP Medicina, 2012, 64 p. ISBN 978-9975-113-36-6.
 3. MARTALOG, P., ŢUREA, V., GURAGATA, A., CENUŞA, F. Sepsisul şi şocul septic la copil. Ch.: CEP Medicina, 2012 , 72 p. ISBN 978-9975-113-25-0.
 4. EŞANU, G., VICOL, M., ROTARU, A., TRIBOI, I., BRUNCHI, L.,ŢUREA, V. Anemia fierodefictară la copii. Indicaţie metodică. Ch.: CEP Medicina, 2013, 42p. ISBN 978-9975-113-77-9.
 5. CIUNTU, A., REVENCO, N., BERNIC, J., BENIŞ, S., GAVRILUŢA, V. Hematuria la copil. Chişinău, 2014, 33 p. CZU: 616.634.15-053.2(0.76).
 6. HOLBAN, A., ROTARU, A., ROMANCIUC, L., CENUŞA, F. Development of central nervous system in children and the basic neurologic syndromes in pediatrics. Guidelines. Ch.: Print-Caro, 2014, 34 p. ISBN 978-9975-56-150-1.
 7. RABA, T. Afecţiunile sistemului biliar la copii. Indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi. Ch.: CEP Medicina, 2014, 44p. ISBN 978-9975-118-37-8.
 8. RABA, T. Hepatita cronică virală B,C,D la copii. Indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi. Ch.: CEP Medicina, 2014, 32p. ISBN 978-9975-118-32-3.
 9. REVENCO, N., BENIŞ, S., CIUNTU, A., IAVORSCAIA, E., GAVRILUŢA, V., CALMÎŞ, V., PAVELIUC, E., AGACHI, D. Infecţia urinară la vârsta de sugar particularităţi clinice, diagnostice şi tratament. Chişinău, 2014, 30 p. CZU:61.6.63-002-053.3-07-08(075). 

Capitole  în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

REVENCO, N. Lupusul eritematos sistemic la copii. Lupusul eritematos sistemic: Ghid esenţial / Sub redacţia Minodora Mazur, Chişinău: 8520, 2011, p.118-129.

STRATULAT,  P.,CURTEANU, A. Capitolul ”Особенности клинической, гормональной и иммунной адаптации у новорожденных, родившихся от матерей с привычным невынашиванием беременности различной этиологии. Monografia ştiinţifică colectivă «Актуальные проблемы педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины». NP „Asociaţia Sibiriană de Consultanţi”. 2012, p. 68-84.

RABA, T. Contribuţii  în tratamentul hepatitelor virale cronice B,C la copii prin utilizarea Pacovirinei. Actualităţi în  tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Chişinău: Sirius, 2012, p. 63-69.

Ghiduri

HOLBAN, A., DILION, M., GÎNU, D., MALANCIUC, I. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu:Ghid de aplicare practică. Chişinău: Griţevschi Ion, 2011.143p.

GHEPPE,  N., ROZINOVA, N., VOLCOV, I. ş. a. Pneumonia comunitară la copii. Epidemiologia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia. Moscova, V, 2011, 63p.

ŞCIUCA, S.,  ABABII, I.,  MANIUC, M.ş. a. Esenţialul în otorinolaringologia copilului: Ghid. Chişinău:Tipografia Centrală, 2011.260 p.

Articole  din reviste cu factor de impact

 1. REVENCU, T; TRIFAN, V; NACU, L; GUTIUM, L. Collection, isolation and characterization of the stem cells of umbilical cord blood. Rom J Morphol Embryol. 2013, 54(2): 291-7. ISSN 1220-0522. (IF: 0,723).
 2. STRATULAT, P. ; CURTEANU, A.; CARAUŞ, T. Neonatal survival in the Republic of Moldova – cost-effective evidence-based interventions. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Posted online on October 20, 2014. (doi:10.3109/14767058.2014.969232) http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14767058.2014.969232 (IF: 1,208).

SCOPUS

 1. DONOS, A. La pneumonie communautaire en association avec l’infection herpetique – probleme actuel dans l’activite medicale. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 352-354. ISSN 0041-6940.
 2. DONOS, A. Recurent acute respiratory disease of children under 5 years with herpes virus infection: clinical immenological aspects in comunity acquired pneumonia. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3-suppliment, 346-348. ISSN 0041-6940.
 3. STAMATI, A., PALADE-PANU, C., LUPUŞOR N. Les complications cardiovascularies majeures dans la myocardite aigue de l’enfant. In: Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 349-351. ISSN 0041-6940.

Articole din alte reviste editate în străinătate

 1. CIUNTU, A. Role of Metabolites of Nitric Oxide and Arginase in the Pathogenesis of Glomerulonephritis. In: Current Health Sciences Journal. Craiova, România, 2016,  3(42), p. 221-225. ISSN 2069-4032.
 2. GROSU, V.  The role of hemodynamic parameters in chronic heart failure diagnosis in children. În: Revista Practica Medicală. București, România, 2016, vol. XI, 2(45), p.187-193. ISSN 1842-8258
 3. HADJIU, S.; REVENCO, N.; SĂRĂTEANU, G.; SĂRĂTEANU, I.; ILICIUC, I.; CĂLCÎI, C. Particularitățile de diagnostic și de tratament ale epilepsiilor cu debut la copilulu mic. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România,  2016, 3(22), p. 31-40. ISSN 2068-8040.
 4. HADJIU, S. The role of the ciliary neurotrophic factor in the development of residual disorders in children with perinatal cerebral lesions: a cohort, prospective study. In: MJHS, 2016, 7(1), p. 16-32. ISSN 2345-1467.
 5. NEAMȚU, L.; SELEVESTRU, R.; ȘCIUCA, S. Răspunsul imuno-umoral în infectii bronhopulmonare acute cu Mycoplasma pneumoniae la copii: studiu prospectiv, observaţional, pe serie de cazuri. În: MJHS, 2016, 7(1), p. 33-42. ISSN 2345-1467. xerox
 6. RABA, T. Rolul imunităţii celulare şi citokinelor proinflamatorii în imunopatogeneza hepatitelor virale B cronice la copii. În: Revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, 4(68), p. 78-81. ISSN 1729-8687. 

Articole din alte reviste editate în străinătate

CHEREMPEY, L.,GRITSKO,L.,CHEREMPEY,E. Optimizingthe Diagnosis andTreatment in Childrenwith Acute Pancreatitis. PMR Journal. Physiological Regulating Medicine. 2012,26, p. 29-33.

HADJIU, S. One history mekers, annual remembering. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România. 2012,15(2), p. 7-17. ISSN  2068-8040.

STRATULAT, P.,CURTEANU, A.,PINZARI, L., et al.Development of the Follow-up system and first results of two years follow-up of ELBW and VLBW babies in the Republic of Moldova.International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology.2012, 2(2), ISSN 2304-9286.în tipar

МАРТАЛОГ, П., БАЛАНУЦА, М., ЧУНТУ, A., и др. Kлинико-терапевтические аспекты пиелонефрита у детей. Перинатология и Педиатрия . с.123-126. ISSN 1992-5891.

ПЫРЦУ, Л.,РУДЬ, М.,ПАЛИЙ, И.,КОНСТАНТИНОВА, А.  Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте. Перинатология и Педиатрия. с. 120-123.  ISSN 1992-5891.