Publicaţii

Monografii naţionale

MALANCIUC, I.,  GÎNU,  D., HOLBAN, A., DILION, M. Studiul Evaluarea cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu şi în primele 24 ore de spitalizare. Chişinău: Casa Imago, 2011. 100 p.

ŢUREA, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Chişinău: Policolor , 2012. 184 p.

Manuale (dicţionare) lucrări didactice (naţionale, internaţionale)

STRATULAT, P., GORBUNOV, G.,  MOŞIN, V., STRATILĂ, M.  Malformaţiile congenitale. Chişinău: Elan Poligraf,  2011. 100 p.

STRATULAT,  P., PETROV, V.,CURTEANU, A. ş. a. Infecţia nosocomială în maternitate:  Manual.Chişinău: Sirius, 2012. p. 176.

Capitole  în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

REVENCO, N. Lupusul eritematos sistemic la copii. Lupusul eritematos sistemic: Ghid esenţial / Sub redacţia Minodora Mazur, Chişinău: 8520, 2011, p.118-129.

STRATULAT,  P.,CURTEANU, A. Capitolul ”Особенности клинической, гормональной и иммунной адаптации у новорожденных, родившихся от матерей с привычным невынашиванием беременности различной этиологии. Monografia ştiinţifică colectivă «Актуальные проблемы педиатрии, неонатологии и перинатальной медицины». NP „Asociaţia Sibiriană de Consultanţi”. 2012, p. 68-84.

RABA, T. Contribuţii  în tratamentul hepatitelor virale cronice B,C la copii prin utilizarea Pacovirinei. Actualităţi în  tratamentul şi profilaxia infecţiilor virale. Chişinău: Sirius, 2012, p. 63-69.

Ghiduri

HOLBAN, A., DILION, M., GÎNU, D., MALANCIUC, I. Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu:Ghid de aplicare practică. Chişinău: Griţevschi Ion, 2011.143p.

GHEPPE,  N., ROZINOVA, N., VOLCOV, I. ş. a. Pneumonia comunitară la copii. Epidemiologia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia. Moscova, V, 2011, 63p.

ŞCIUCA, S.,  ABABII, I.,  MANIUC, M.ş. a. Esenţialul în otorinolaringologia copilului: Ghid. Chişinău:Tipografia Centrală, 2011.260 p.

Articole  din reviste cu factor de impact:

BURISCH, J., CUKOVIC-CAVKA, S., KAIMAKLIOTIS, I. et al. Construction and validation of a web-based epidemiological database for inflammatory bowel diseases in Europe. An EpiCom study. J. Crohn’s and Colitis. 2011. Disponibil: doi: 10.1016/j.crohns.2011.02.016, p.1-8 ( IF : 0,178)

SCIUCA, S., TURCU, O. Correction of low bone mass density in patients with cystic fibrosis. Journal of Cystic Fibrosis Supplement 33 European Cystic Fibrosis Conference. 2011, 10, Suppl.2, p.78

Articole din alte reviste editate în străinătate

CĂLCÎI, C.  Profilul etiologic şi efectul convulsiilor asupra dezvoltării neurologice la nou-născuţii la termen. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a copilului şi adolescentului din România. 2011, 14(3), p. 99-107. ISSN: 2068-8040.

HADJIU, S. Clinical electro-encephalographic peculitiarities of West syndrome in infants. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a copilului şi adolescentului din România. 2011, 14 (3), p. 83-97. ISSN 2068-8040.

ŞCIUCA, S., TURCU, O.Cough induced migraine in a patient with cystic fibrosis, Revista Romana Pediatrie, 2011, vol.LX(1), p. 83-89. ISSN 1454-0398.

МАРТАЛОГ,П.,  ДОРОШ,  Т., БАЛАНУЦА, М., ЧЕНУША, Ф.Ocoбливостi перебiгугломерулонефриту у дiтей.  Матерiали  VII конгрессу педiатрiв Украiни «Актуальнi проблемы педiатрii»  (11-13 жовтня 2011р., Киiв).  Педiатрiя, акушерство та гiнекологiя. 2011, 4 (446), c. 95.  ISSN 0031-4048

ПАЛИЙ,И.Задержка физического развития и сердечная недостаточность при врожденных пороках сердца в зависимости от степени легочной гипертензии у детей. Вопросыпрактическойпедиатрии. 2011, 6(4), c. 13–16. ISSN 2073-4611.

Articole din alte reviste editate în străinătate

CHEREMPEY, L.,GRITSKO,L.,CHEREMPEY,E. Optimizingthe Diagnosis andTreatment in Childrenwith Acute Pancreatitis. PMR Journal. Physiological Regulating Medicine. 2012,26, p. 29-33.

HADJIU, S. One history mekers, annual remembering. Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România. 2012,15(2), p. 7-17. ISSN  2068-8040.

STRATULAT, P.,CURTEANU, A.,PINZARI, L., et al.Development of the Follow-up system and first results of two years follow-up of ELBW and VLBW babies in the Republic of Moldova.International Journal of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology.2012, 2(2), ISSN 2304-9286.în tipar

МАРТАЛОГ, П., БАЛАНУЦА, М., ЧУНТУ, A., и др. Kлинико-терапевтические аспекты пиелонефрита у детей. Перинатология и Педиатрия . с.123-126. ISSN 1992-5891.

ПЫРЦУ, Л.,РУДЬ, М.,ПАЛИЙ, И.,КОНСТАНТИНОВА, А.  Ожирение у детей как фактор риска развития артериальной гипертензии в детском возрасте. Перинатология и Педиатрия. с. 120-123.  ISSN 1992-5891.