contacts

Department of Paediatrics

str.Burebista, 93
MD-2062, or.Chişinău
Moldova

departamentpediatrie@usmf.md
neli.revenco@usmf.md
Șef departament
Ninel Revenco, dr.hab.med., profesor universitar

Director Departament: 
Ninel Revenco, dr.hab.med., profesor universitar

Telefon: +373 22 205 835

e-mail: neli.revenco@usmf.md

Şef studii Educaţie Medicală Continuă, Svetlana Beniş, dr.med.,  conferenţiar universitar,;

e-mail: svetlana.benis@usmf.md
Telefon: +373 22 205 837

Şef studii pregătire postuniversitară prin Rezidenţiat, Angela Ciuntu, conferenţiar universitar, dr.hab.med.;
e-mail: ciuntu.angela@usmf.md
Telefon: +373 22 205 822

Şef studii pregătire universitară studenţi internaţionali: Lilia Romanciuc, conferenţiar universitar, dr.med.;
e-mail: lilia.romanciuc@usmf.md
Telefon: +373 22 205 822

Şef studii pregătire universitară: Petru Martalog, conferenţiar universitar, dr.med.
e-mail: petru.martalog@usmf.md
Telefon: +373 22 205 822

 

Bazele clinice