contacts

Departamentul Pediatrie

Departament Pediatrie

IMSP Institutul Mamei şi Copilului,
str. Burebista, 93,
mun. Chişinău, MD-2062,
Republica Moldova

departamentpediatrie@usmf.md
ninel.revenco@usmf.md
Program de lucru
08:00 - 15:30
șef catedră
Ninel Revenco, dr. hab. med., profesor universitar

Director Departament: 
Ninel Revenco, dr.hab.med., profesor universitar

Telefon: +373 32 205 835

e-mail: ninel.revenco@usmf.md

Şef studii Educaţie Medicală Continuă, Svetlana Beniş, dr.med.,  conferenţiar universitar,;

e-mail: svetlana.benis@usmf.md
Telefon: +373 32 205 837

Şef studii pregătire postuniversitară prin Rezidenţiat, Angela Ciuntu, conferenţiar universitar, dr.hab.med.;
e-mail: ciuntu.angela@usmf.md
Telefon: +373 32 205 822

Şef studii pregătire universitară studenţi internaţionali: Lilia Romanciuc, conferenţiar universitar, dr.med.;
e-mail: lilia.romanciuc@usmf.md
Telefon: +373 32 205 822

Şef studii pregătire universitară: Petru Martalog, conferenţiar universitar, dr.med.
e-mail: petru.martalog@usmf.md
Telefon: +373 32 205 822

 

Bazele Clinice ale Departamentului Pediatrie

 

BAZA CLINICĂ

ADRESA

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Clinica universitară nr.1 Reumatologie

Clinica universitară nr.2 Pediatrie și neonatologie

Clinica universitară nr.3 Cardiologie

Clinica universitară nr.4 Hematologie

Clinica universitară nr.5 Alergologie

Clinica universitară nr.6 Pneumologie

Clinica universitară nr.9 Neuropediatrie

Centrul de formare în urgențe pediatrice

Str.Burebista 93

IMSP Spitalul Clinic Municipal Copii nr.1

Clinica universitară nr.7 Pediatrie – semiologie și puericultură

Str.S.Lazo 7

IMSP Spitalul Clinic Municipal Copii ”V.Ignatenco”

Clinica universitară nr.8 Pediatrie

Str.Grenoble 149

 

Clinica ”Emilian Coțaga”

Str.V.Alexandri 2