contacts

Departamentul Pediatrie

IMSP Institutul Mamei şi Copilului,
str. Burebista, 93
mun. Chişinău, MD-2062
Republica Moldova

departamentpediatrie@usmf.md
ninel.revenco@usmf.md
Program de lucru
08:00 - 15:30
Șef departament
Ninel Revenco, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Şef studii educaţie medicală continuă: Svetlana Beniş, dr. șt. med., conferenţiar universitar;
svetlana.benis@usmf.md
Tel.: +373 32 205 837

Şef studii pregătire postuniversitară prin rezidenţiat: Angela Ciuntu, dr. hab. șt. med., conferenţiar universitar;
ciuntu.angela@usmf.md
Tel.: +373 32 205 822

Şef studii pregătire universitară studenţi internaţionali: Lilia Romanciuc, dr. șt. med., conferenţiar universitar;
lilia.romanciuc@usmf.md
Tel.: +373 32 205 822

Şef studii pregătire universitară: Petru Martalog, dr. șt. med., conferenţiar universitar;
petru.martalog@usmf.md
Tel.: +373 32 205 822

 

                       Bazele clinice ale Departamentului Pediatrie

 

BAZA CLINICĂ

ADRESA

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Clinica universitară nr. 1 Reumatologie

Clinica universitară nr. 2 Pediatrie și neonatologie

Clinica universitară nr. 3 Cardiologie

Clinica universitară nr. 4 Hematologie

Clinica universitară nr. 5 Alergologie

Clinica universitară nr. 6 Pneumologie

Clinica universitară nr. 9 Neuropediatrie

Centrul de formare în urgențe pediatrice

Str. Burebista, 93

IMSP Spitalul Clinic Municipal Copii nr. 1

Clinica universitară nr. 7 Pediatrie – semiologie și puericultură

Str. S. Lazo, 7

IMSP Spitalul Clinic Municipal Copii „V. Ignatenco”

Clinica universitară nr. 8 Pediatrie

Str. Grenoble, 149

 

Clinica „Emilian Coțaga”

Str. V. Alecsandri, 2