Default Header Image

Publications

Books

 1. N. Revenco (sub redacția). Pediatrie (manual). Chişinău, 2014. 283 ex.
 2. Donos, A. Pneumonia comunitară la copii. Ghid practic. Red. şt. S. Fleştor. Ch.: Tipografia Reclama, 2015, 108 p.
 3. Sciuca, S.; Gladun, S.; Curteanu, A.; Gladun, E. Esențialul în medicina perinatală. Chișinău, Tipografia Centrală, 2016, 304 p.

National Monographies

 1. Hadjiu,  S.  Dezvoltarea neuropsihică și evaluarea neurologică a sugarului și copilului de vârstă mică. Chişinău, 2014. 588 p.
 2. Ciuntu, A. Sindromul nefrotic la copii. Aspecte clinico-paraclinice și tratament. Chișinău.: Tipografia Paradis Media,  2016, 165 p.
 3. Raba, T. Hepatitele virale B, C, D la copii.  Chișinău.: Tipografia  Sirius, 2016, 180 p.
 4. Ţurea, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Chişinău: Policolor , 2012. 184 p.
 5. Donos A. Pneumonia comunitară şi afecţiunile respiratorii recurente la copii. Red.șt. S. Fleștor. Chişinău: tipografia academiei de ştiinţe a moldovei, 2015. 288p.
 6. Șciuca, S.;  Selevestru, R.;  Cazacu-Stratu, A.;  Adam, I.;  Neamțu, L.  Factorii de risc și etiopatogenici în evoluția și controlul astmului bronșic la copii. Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2016, 260 p.
 7. Crivceanscaia, L. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri. Chișinău: Tipografia Reclama, 2017, 160 p.
 8. ȘCIUCA, S.; PETROVICI, V.; SELEVESTRU, R.; ADAM, I.; NEAMȚU, L.; COTOMAN, A.; BALANEȚCHI, L.; TOMACINSCHI, C.; TOMA, L. Bronșiectaziile la copii. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, 352 p. ISBN 978-9975-53-972-2.
 9.  REVENCO, N.; ROTARU, N.; MAZUR-NICORICI, L.; MĂTRĂGUNĂ, N.; COJOCARU, S.; BICHIR-THOREAC, L.; ROMANCIUC, L.; CRACEA, A.; EREMCIUC, R.; FOCA, S.; CRIVCEANSCHI, M.; BOGONOVSCHI, L.; IACOMI, V. Reumatologie Pediatrică. Chișinău: Tipografia ”Reclama”, 2018, 276 p. ISBN 978-9975- 58-147-9. 11.
 10. SPÎNU, C.; PÎNZARU, I.; GHEORGHIȚĂ, Ș.; SPÎNU, I.; DONOS, A.; SCOFERȚA, P.; EDER, V.; SERBULENCO, A.; SUVEICĂ, L.; PALANCIUC, E.; DRUC, A.; GOSTEV, I.; PÎRVU, O.; APOSTOL, M. GRIPA: măsuri de supraveghere, control și răspuns, ediția II. Chișinău: Tipografia AȘM, 2018, 320 p. ISBN 978-9975-62-419-0.

International Monographies

 1. VOLOC, A.; JEHAN, F.; SÎRBU, D. Modificările statusului clinico-fiziologic și genetic al patogeniei carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic. Cluj-Napoca: Editura medicală universitară ”Iuliu Hațieganu”, 2018, 199 p. ISBN 978-973-693-816-0.

Courses and teaching references

 1. L. Cerempei, P. Stratulat, S. Ghinda. Imunodeficienţele primare la copii. Indicaţii metodice pentru medici pediatri, medici de familie, medici rezidenți. 2013. 85 pag. 
 2. EŞANU, G., VICOL, M., ROTARU, A., TRIBOI, I., BRUNCHI, L.,ŢUREA, V. Anemia fierodefictară la copii.Indicaţie metodică. Ch.: CEP Medicina, 2013, 42p. ISBN 978-9975-113-77-9.
 3. CIUNTU, A., REVENCO, N., BERNIC, J., BENIŞ, S., GAVRILUŢA, V. Hematuria la copil. Chişinău, 2014, 33 p. CZU: 616.634.15-053.2(0.76).
 4. A.Holban, A. Rotaru, L. Romanciuc, F. Cenuşa. Dezvoltarea SNC la copii şi sindroamele neurologice de bază în pediatrie (limba română, engleză).  Recomandare metodică pentru studenţi în limba engleză şi română. Chişinău 2014. 29p. 
 5. T. Raba. Afecţiunile biliare la copii. Indicații metodice pentru studenţi, rezidenți, medici cursanți.  Chişinău 2014. 32p.
 6. RABA, T. Hepatita cronică virală B,C,D la copii. Indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi. Ch.: CEP Medicina, 2014, 32p. ISBN 978-9975-118-32-3.
 7. N. Revenco, S.Beniș, A.Ciuntu, E.Iavorscaia. Infecția urinară la vârsta de sugar particularități clinice, diagnostice și tratament.  Recomandări metodice pentru studenţi. Chişinău 2014. 33p
 8. Neamțu, L.; Șciuca, S.; Selevestru, R.; Țurcan, T.; Adam, I. Infecția cu Mycoplasma în patologia bronhopulmonară la copii, criterii clinico-diagnostice. Recomandări metodice.Chișinău, 2017, 32 p.
 9. ALAN JACKSON,  NANDI  SIEGFRIED, LINDA S ADAIR,  STASII, E. Guideline Assessing and managing children at primary health-care facilities to prevent overweight and obesity in the context of the double burden of malnutrition. Updates for the Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2017, 88 pag. ISBN 978-92-4-155012-3.
 10. ȘCIUCA, S.; SELEVESTRU, R.; TOMACINSCHI, C.; GHINDA, S. Recuperarea imunologică în respirologia pediatrică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, 30 p.

Impact factor journal publications​​​​​​​

 1. REVENCU, T; TRIFAN, V; NACU, L; GUTIUM, L. Collection, isolation and characterization of the stem cells of umbilical cord blood. Rom J Morphol Embryol. 2013, 54(2): 291-7. ISSN 1220-0522. (IF: 0,723).
 2. STRATULAT, P. ; CURTEANU, A.; CARAUŞ, T. Neonatal survival in the Republic of Moldova –cost-effective evidence-based interventions. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Posted online on October 20, 2014. (doi:10.3109/14767058.2014.969232) http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14767058.2014.969232 (IF: 1,208).
 3. GALINA GORBUNOV. Impact of labor migration of parents on children`s health in the republic of moldova. Abstract. Working with the Union of National European Pediatric Societies and Associations in “Building Bridges Across Europe”: The Eighth EUROPAEDIATRICS, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017. BMJ JOURNALS. Archives of Disease in Childhood. Volume 102, Issue Suppl 2, http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-313273.67 (IF: 2.39).
 4. GUDUMAC, E.; BERNIC, J.; ROLLER, V.; CURAJOS, A.; CIUNTU, A.; CELAC, V.; PETROVICI, V.; REVENCO, A. Multicystic renal dysplasia in children. Clinicalparaclinical specifics. Clinical presentation features. Jurnalul Pediatrului. Vol. XXI, Nr. 81-82. Timișoara, România. 2018, 11-18. ISSN 2065-4855. (IF: 1.189).
 5. ЗАЙКОВА, Н.; ДЛИН, В.; ЕРЕМЕЕВА, A.; СИНИЦИНА, Л.; KOРСУНСКИЙ, A.; РЕВЕНКО, Н. Ранние маркеры развития и прогрессирования рефлюкс-нефропатии у детей. Научно-практический рецензируемый журнал Клиническая Нефрология. Санкт-Петерсбург, Россия, 2018, 3(22), с. 55-64. ISSN 2414-9322. (IF: 0,476).

SCOPUS journal articles​​​​​​​

 1. DONOS, A. La pneumonie communautaire en association avec l’infection herpetique – probleme actuel dans l’activite medicale. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 352-354. ISSN 0041-6940.
 2. DONOS, A. Recurent acute respiratory disease of children under 5 years with herpes virus infection: clinical immenological aspects in comunity acquired pneumonia. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3-suppliment, 346-348. ISSN 0041-6940.
 3. STAMATI, A., PALADE-PANU, C., LUPUŞOR N. Les complications cardiovascularies majeures dans la myocardite aigue de l’enfant. In: Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 349-351. ISSN 0041-6940.
 4. РАБА, Т. Особенности клинических проявлений и диагностики хронического гепатита G у ребенка 12 лет. Вопросы практической педиатрии. Москва, Россия,2017, том 12, нр. 1, с. 63-69.  SCOPUS. ISSN 1817-7646.

Articles in professional journals from abroad​​​​​​​

 1. CIUNTU, A. Role of Metabolites of Nitric Oxide and Arginase in the Pathogenesis of Glomerulonephritis. In: Current Health Sciences Journal. Craiova, România, 2016,  3(42), p. 221-225. ISSN 2069-4032.
 2. GROSU, V.  The role of hemodynamic parameters in chronic heart failure diagnosis in children. În: Revista Practica Medicală. București, România, 2016, vol. XI, 2(45), p.187-193. ISSN 1842-8258
 3. HADJIU, S. The role of the ciliary neurotrophic factor in the development of residual disorders in children with perinatal cerebral lesions: a cohort, prospective study. In: MJHS, 2016, 7(1), p. 16-32. ISSN 2345-1467.
 4. NEAMȚU, L.; SELEVESTRU, R.; ȘCIUCA, S. Răspunsul imuno-umoral în infectii bronhopulmonare acute cu Mycoplasma pneumoniae la copii: studiu prospectiv, observaţional, pe serie de cazuri. În: MJHS, 2016, 7(1), p. 33-42. ISSN 2345-1467. xerox
 5. RABA, T. Rolul imunităţii celulare şi citokinelor proinflamatorii în imunopatogeneza hepatitelor virale B cronice la copii. În: Revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, 4(68), p. 78-81. ISSN 1729-8687. 
 6. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; ILICIUC, I.; REVENCO, N. Modele predictive pentru estimarea riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 53-63. ISSN 2068-8040.
 7. CALCII, C.; HADJIU, S.; SPRINCEAN, M.; LUPUSOR, N.; FEGHIU, L.; GRIU, C.; ANDREEV, N.; BEJAN, N.; TIHAI, O.; REVENCO, N. Acute symptomatic post stroke seirures in children and risk of developing remote epilepsy. J Romanian of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry, 2018, vol. 24, NO. 2, p. 39-49. ISSN: 2068-8040. 12.
 8. CALCII, C.; NEAMTU, MB.; SPRINCEAN, M.; LUPUSOR, N.; REVENCO, N.; HADJIU, S. Consensus statement for endovascular thepapy of acute ischemic stroke. J Romanian of Acta Medica Transilvanica, 2018, vol. 23, NO. 3, p. 14-17. ISSN-1453- 1968.
 9. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HADJIU, S.; STAMATI, A. Cardiovascular risk factors with onset in childhood. E-book. Proceedings of Pediatric medical school with 104 international participation – 6 th edition. Iași, România, 2018, p. 157-161. ISBN 978-88- 85813-22-9.
 10. STAMATI, A.; PÎNZARI, L.; BRÎNZANIUC, G.; REVENCO, N. Diagnostic challenges in double-outlet right ventricle with neonatal onest. Romanian Journal of Pediatric Cardiology. Iași, România, 2018, 1(1), p. 66-69. ISSN 2601-579X.