Default Header Image

Publicaţii

Manuale

 

Manual în țară pentru învăţământul universitar

REVENCO, N.; ȚUREA, V.; CIUNTU, A.; HADJIU, S.; PALII, I.; ȘCIUCA, S.; DONOS, A.; RABA, T.; STASII, E.; CRIVCEANSCHI, L.; ANDRIEȘ, L.; ȘOITU, M.; EȘANU, G.; HOLBAN, A.; BUGA, O.; TURCU, O.; ROTARI, A.; SPRÎNCEAN, M.; BOLOGA-GASNAȘ, L.; MARTALOG, P.; BENIȘ, S.; GORBUNOV, G.; MĂTRĂGUNĂ, N.; ROMANCIUC, L.; STAMATI, A.; CRACEA, A.; PÎRȚU, L.; EREMCIUC, R.; GAIDARJI, O. Manual Pediatrie, ediția a II-a. Chișinău: Taicom, 2021, 1066 p. ISBN 978-9975-58-259-9.

N. Revenco (sub redacția). Pediatrie (manual). Chişinău, 2014. 283 ex.

Donos, A. Pneumonia comunitară la copii. Ghid practic. Red. şt. S. Fleştor. Ch.: Tipografia Reclama, 2015, 108 p.

Sciuca, S.; Gladun, S.; Curteanu, A.; Gladun, E. Esențialul în medicina perinatală. Chișinău, Tipografia Centrală, 2016, 304 p.

Monografii naţionale

 1. Hadjiu,  S.  Dezvoltarea neuropsihică și evaluarea neurologică a sugarului și copilului de vârstă mică. Chişinău, 2014. 588 p.
 2. Ciuntu, A. Sindromul nefrotic la copii. Aspecte clinico-paraclinice și tratament. Chișinău.: Tipografia Paradis Media,  2016, 165 p.
 3. Raba, T. Hepatitele virale B, C, D la copii.  Chișinău.: Tipografia  Sirius, 2016, 180 p.
 4. Ţurea, V. Hemodepresii  şi disfuncţii medulare. Chişinău: Policolor , 2012. 184 p.
 5. Donos A. Pneumonia comunitară şi afecţiunile respiratorii recurente la copii. Red.șt. S. Fleștor. Chişinău: tipografia academiei de ştiinţe a moldovei, 2015. 288p.
 6. Șciuca, S.;  Selevestru, R.;  Cazacu-Stratu, A.;  Adam, I.;  Neamțu, L.  Factorii de risc și etiopatogenici în evoluția și controlul astmului bronșic la copii. Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2016, 260 p.
 7. Crivceanscaia, L. Strategii terapeutice în sindromul de detresă respiratorie prin deficit de surfactant la prematuri. Chișinău: Tipografia Reclama, 2017, 160 p.
 8. ȘCIUCA, S.; PETROVICI, V.; SELEVESTRU, R.; ADAM, I.; NEAMȚU, L.; COTOMAN, A.; BALANEȚCHI, L.; TOMACINSCHI, C.; TOMA, L. Bronșiectaziile la copii. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, 352 p. ISBN 978-9975-53-972-2.
 9.  REVENCO, N.; ROTARU, N.; MAZUR-NICORICI, L.; MĂTRĂGUNĂ, N.; COJOCARU, S.; BICHIR-THOREAC, L.; ROMANCIUC, L.; CRACEA, A.; EREMCIUC, R.; FOCA, S.; CRIVCEANSCHI, M.; BOGONOVSCHI, L.; IACOMI, V. Reumatologie Pediatrică. Chișinău: Tipografia ”Reclama”, 2018, 276 p. ISBN 978-9975- 58-147-9. 11.
 10. SPÎNU, C.; PÎNZARU, I.; GHEORGHIȚĂ, Ș.; SPÎNU, I.; DONOS, A.; SCOFERȚA, P.; EDER, V.; SERBULENCO, A.; SUVEICĂ, L.; PALANCIUC, E.; DRUC, A.; GOSTEV, I.; PÎRVU, O.; APOSTOL, M. GRIPA: măsuri de supraveghere, control și răspuns, ediția II. Chișinău: Tipografia AȘM, 2018, 320 p. ISBN 978-9975-62-419-0.
 11. STAMATI, A. Beta-blocantele în cardiologia pediatrică. Chișinău: CEP Medicina, 2019, 131 p. ISBN 978-9975-82-138-4.
 12. ȘCIUCA, S.; SELEVESTRU, R.; TOMACINSCHI, C.; SINIȚINA, L.; PETROVICI, V.  Imunodeficiențele primare la copii. Chișinău: Tipografia Print-Caro, 2019, 300 p. ISBN 978-9975-56-616-2.
 13. REVENCO, N.; DOLAPCIU, E. Obezitatea și supraponderabilitatea la copii în perioada de pubertate. Chișinău: Tipografia Reclama, 2020, 122 p. ISBN 978-9975-58-214-8.
 14. REVENCO, N.; CRACEA, A. Stresul oxidativ în artrita juvenilă idiopatică. Chișinău: Tipografia Reclama, 2020, 147 p. ISBN 978-9975-58-230-8.
 15. GORBUNOV, G. Aspecte medico-sociale și psihologice ale migrației de muncă în Republica Moldova. Chișinău: CEP Medicina, 2021, 206 p. ISBN 978-9975-82-197-1.

 

Ghid în străinătate

 1. БАРАНОВ,  А. А.; НАМАЗОВА-БАРАНОВА,   Л. С.; АЛЕКСЕЕВ, А. А.; СТАСИЙ, Е. Д. Применение аминокислотных смесей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Методические рекомендации, 2021, c. 536-546.

 

Ghiduri în țară

 1. BUCOV, V.; ȚURCAN, L.; MELNIC, A.; FURTUNĂ, N.; SERBULENCO, A.; STASII, E.; CULEȘINA, T.; GOȚONOAGĂ, M.; OLEINIC, V.; IGNAT, R.; MARTALOG, P.; CORNILOVA, S.; TENTIUC, E. Ghid privind supravegherea evenimentelor adverse post-imunizare.  Chișinău: Tipografia Centrală, 2019, 113 pISBN 978-9975-146-98-2.
 2. БУКОВА, В.; ЦУРКАН, Л.; МЕЛЬНИК, А.; ФУРТУНА, Н.; СЕРБУЛЕНКО, А.; СТАСИЙ, Е.; КУЛЕШИНА, Т.; ГОЦОНОАГЭ, М.; ОЛЕЙНИК, В.; ИГНАТ, Р.; МАРТАЛОГ, П.; КОРНИЛОВА, С.; ТЕНТЮК, Е. Руководство по эпиднадзору за побочными проявлениями после иммунизации. Кишинэу: Tipografia Centrală, 2019, 124 c. ISBN 978-9975-146-99-9.
 3. REVENCO, N. Ghid pentru rezidenți Reumatologie pediatrică. Chișinău: Tipografia Reclama, 2020, 58 p.  ISBN 978-9975-58-213-1.
 4. REVENCO, N.; HORODIȘTEANU-BANUH, A.; HOLBAN, A.; CÎRSTEA, O.; SAVOSCHIN, D.; GRIN, O. Ghid pentru medicii de familie ”Supravegherea dezvoltării copiilor și adolescenților”. Chișinău: S. n. ”Tipografgia Centrală”, 2021, 400 p. ISBN 978-9975-157-46-9, 613.95:(614.253:616).
 5. RABA, T.; NICU, O.; PIVTORAC, A. Ghid pentru medici de familie, pediatri, gastroenterologi „Mână de mână cu boala celiacă”. Chișinău: SRL ”Tipografia Sirius”, 2021, 36 p. ISBN 978-9975-57-307-8.
 6. REVENCO, N.; HORODIȘTEANU-BANUH, A.; SAVOSCHIN, D.; GRIN, O.; BUJOR, D.; BALANUȚA, A.-M. Ghid pentru lucrătorii/lucrătoarele din domeniul asistenței medicale primare ”Intervenții în cazurile de violență împotriva copiilor”. Chișinău: Bons Offices, 2022, 64 p. ISBN 978-9975-87-948-4.

Monografii internaţionale

 1. VOLOC, A.; JEHAN, F.; SÎRBU, D. Modificările statusului clinico-fiziologic și genetic al patogeniei carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului: management terapeutic. Cluj-Napoca: Editura medicală universitară ”Iuliu Hațieganu”, 2018, 199 p. ISBN 978-973-693-816-0.
 2. DONOS, A.; ALSALIEM, T.; SPÎNU, C.; REVENCO, N.; ILIEV, A.-M.; GANGUR, L.; GHEORGHIȚĂ, S.; SPÎNU, I.; CAVCA, C.; TRANDAFIR, L. Boala diareică acută virală la copil. Iași: PIM, 2021, 166 p. ISBN 978-606-13-6648-4.

Elaborări metodice, suporturi de curs

 1. L. Cerempei, P. Stratulat, S. Ghinda. Imunodeficienţele primare la copii. Indicaţii metodice pentru medici pediatri, medici de familie, medici rezidenți. 2013. 85 pag. 
 2. EŞANU, G., VICOL, M., ROTARU, A., TRIBOI, I., BRUNCHI, L.,ŢUREA, V. Anemia fierodefictară la copii.Indicaţie metodică. Ch.: CEP Medicina, 2013, 42p. ISBN 978-9975-113-77-9.
 3. CIUNTU, A., REVENCO, N., BERNIC, J., BENIŞ, S., GAVRILUŢA, V. Hematuria la copil. Chişinău, 2014, 33 p. CZU: 616.634.15-053.2(0.76).
 4. A.Holban, A. Rotaru, L. Romanciuc, F. Cenuşa. Dezvoltarea SNC la copii şi sindroamele neurologice de bază în pediatrie (limba română, engleză).  Recomandare metodică pentru studenţi în limba engleză şi română. Chişinău 2014. 29p. 
 5. T. Raba. Afecţiunile biliare la copii. Indicații metodice pentru studenţi, rezidenți, medici cursanți.  Chişinău 2014. 32p.
 6. RABA, T. Hepatita cronică virală B,C,D la copii. Indicaţii metodice pentru studenţi, medici rezidenţi, cursanţi. Ch.: CEP Medicina, 2014, 32p. ISBN 978-9975-118-32-3.
 7. N. Revenco, S.Beniș, A.Ciuntu, E.Iavorscaia. Infecția urinară la vârsta de sugar particularități clinice, diagnostice și tratament.  Recomandări metodice pentru studenţi. Chişinău 2014. 33p
 8. Neamțu, L.; Șciuca, S.; Selevestru, R.; Țurcan, T.; Adam, I. Infecția cu Mycoplasma în patologia bronhopulmonară la copii, criterii clinico-diagnostice. Recomandări metodice.Chișinău, 2017, 32 p.
 9. ALAN JACKSON,  NANDI  SIEGFRIED, LINDA S ADAIR,  STASII, E. Guideline Assessing and managing children at primary health-care facilities to prevent overweight and obesity in the context of the double burden of malnutrition. Updates for the Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). Geneva, Switzerland, World Health Organization, 2017, 88 pag. ISBN 978-92-4-155012-3.
 10. ȘCIUCA, S.; SELEVESTRU, R.; TOMACINSCHI, C.; GHINDA, S. Recuperarea imunologică în respirologia pediatrică. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018, 30 p.
 11. CRACEA, A.; REVENCO, N.; CĂLCÎI, C.; HOLBAN, A. Febra la copii. Indicație metodică. Chișinău: Tipografia Reclama, 2020, 60 p. ISBN 978-9975-58-215-5.
 12. CRACEA, A.; REVENCO, N.; CĂLCÎI, C.; HOLBAN, A. Fever in children. Methodical indications. Chișinău: Tipografia Reclama, 2020, 60 p. ISBN 978-9975-58-216-2.
 13. MARTALOG, P.; REVENCO, N.; HORODIȘTEANU-BANUH, A.; PÎRȚU, L.; CRACEA, A. Nutriția și alimentația copilului și adolescentului. Chișinău: CEP Medicina, 2020, 115 p. ISBN 978-9975-82-161-2.
 14. PÎRŢU, L.; PALII, I.; REVENCO, N. Hipertensiunea arterială la copii. Chişinău: ÎI "Covalciuc Maria", 2020, 26 p. ISBN 978-9975-3270-9-1.
 15. MARTALOG, P.; REVENCO, N.; HORODIȘTEANU-BANUH, A.; PÎRȚU, L.; CRACEA, A. Nutrition and dietary recommendations for children and adolescents. Chișinău: CEP Medicina, 2020, 118 p. ISBN 978-9975-82-180-3.
 16. CRIVCEANSCAIA, L.; ȘOITU, M.; ROTARU, D.; GUDUMAC, E.; RUSU, L.; ROTARU, V.; CARAUȘ, T.; CURTEANU, A.; CIOCÎRLĂ, L.; ȘCERBACOVA, G.; ANISEI, A. Protocoale clinice naționale- neonatale. Chișinău: Tipografia ”Reclama”, 2020, 448 p. ISBN 978-9975-58-207-0.
 17. DONOS, A.; DARII, A.; GURAGATA, A.; MARTALOG, P. Particularitățile anatomo-fiziologice ale sistemului respirator la copii. Chișinău: CEP Medicina, 2020, 50 p. ISBN 978-9975-82-167-4.
 18. DONOS, A.; DARII, A.; GURAGATA, A.; MARTALOG, P. Particularites anatomo-fonctionnelles du systeme respiratoire de l’enfant. Chișinău: CEP Medicina, 2020, 49 p. ISBN 978-9975-82-168-1.
 19. DONOS, A.; DARII, A.; GURAGATA, A.; MARTALOG, P. Anatomical and physiological features of the respiratory system in children. Chișinău: CEP Medicina, 2020, 47 p. ISBN 978-9975-82-169-8.
 20. REVENCO, N.; CERNEȚCHI, O.; BOLOGA, L.; BUGA, O.; DOLAPCIU, E.; OCLANSCHI, L.; EREMCIUC, R.; GAIDARJI, O.; BUJOR, D.; BALANUȚA, A.-M. Suport de curs Nursing pediatric. Chișinău: Taicom, 2021, 430 p. ISBN 978-9975-58-257-5.
 21. BENIȘ, S.; CIUNTU, A.; STAMATI, A.; VELCINSCHII, V. Viziuni contemporane în infecția tractului urinar la  copii, particularități  clinice, diagnostice  și  tratament. Elaborare  metodică. Chișinău: CEP Medicina, 2021, 30 p.
 22. REVENCO, N.; ANDRIEȘ, L.; BARBA, D.; LEURDĂ, V.; PARASCHIV, A.; DOLAPCIU, E.; SCRIPCARI, A.; IARMOLNIC, O.; CHISACOVA, M.  SARS-CoV-2: antigenitate, imunogenitate, mecanisme patogenetice și de prevenție ainfecției COVID-19. Chișinău: CEP Medicina, 2021, 57 p. ISBN 978-9975-82-212-1.
 23. GUDUMAC, E.; SCIUCA, S.; CEBAN, E.; GROPPA, S.; HADJIU, S.; PALII, I.; RODOMAN, I.; ADAM, I.; ADAM, C.; SELEVESTRU, R.; TOMACINSCHI, C.; ROTARU-COJOCARI, D.; BERNIC, J.; CIUNTU, A. Esenţialul în infecția COVID-19 la copii. Chișinău: ÎȘ FEP ”Tipografia Centrală”, 2021, 304 p. ISBN 978-9975-82-205-3.
 24. ANDRIEȘ, L.; REVENCO, N.; ȚURCANU, T.; BARBA, D.; LEURDĂ, V.; VIȘNEVSCHI, A. Sindromul timusului mărit – abordare clinică, diagnostică, corecție și management. Chișinău: Tipografia Centrală, 2022, 47 p. ISBN 978-5-88554-074-2.
 25. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; BENIȘ, S.; REVENCO, N. Tulburările de spectru autist și sindromul autistic la copii. Chișinău: CEP Medicina, 2022, 99 p. ISBN 978-9975-82-253-4.
 26. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; BENIȘ, S.; REVENCO, N. Tulburările de dezvoltare neuropsihică la copii. Chișinău: CEP Medicina, 2022, 106 p. ISBN 978-9975-82-248-0.
 27. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; BENIȘ, S.; REVENCO, N. Tulburări de conștiență la copii. Chișinău: CEP Medicina, 2022, 97 p. ISBN 978-9975-82-249-7.
 28. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; BENIȘ, S.; REVENCO, N. Sindroame neurologice în practica pediatrică. Chișinău: CEP Medicina, 2022, 96 p. ISBN 978-9975-82-252-7.

Articole  din reviste cu factor de impact

 1. REVENCU, T; TRIFAN, V; NACU, L; GUTIUM, L. Collection, isolation and characterization of the stem cells of umbilical cord blood. Rom J Morphol Embryol. 2013, 54(2): 291-7. ISSN 1220-0522. (IF: 0,723).
 2. STRATULAT, P. ; CURTEANU, A.; CARAUŞ, T. Neonatal survival in the Republic of Moldova –cost-effective evidence-based interventions. The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. Posted online on October 20, 2014. (doi:10.3109/14767058.2014.969232) http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14767058.2014.969232 (IF: 1,208).
 3. GALINA GORBUNOV. Impact of labor migration of parents on children`s health in the republic of moldova. Abstract. Working with the Union of National European Pediatric Societies and Associations in “Building Bridges Across Europe”: The Eighth EUROPAEDIATRICS, Bucharest, Romania, June 7-10, 2017. BMJ JOURNALS. Archives of Disease in Childhood. Volume 102, Issue Suppl 2, http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2017-313273.67 (IF: 2.39).
 4. GUDUMAC, E.; BERNIC, J.; ROLLER, V.; CURAJOS, A.; CIUNTU, A.; CELAC, V.; PETROVICI, V.; REVENCO, A. Multicystic renal dysplasia in children. Clinicalparaclinical specifics. Clinical presentation features. Jurnalul Pediatrului. Vol. XXI, Nr. 81-82. Timișoara, România. 2018, 11-18. ISSN 2065-4855. (IF: 1.189).
 5. ЗАЙКОВА, Н.; ДЛИН, В.; ЕРЕМЕЕВА, A.; СИНИЦИНА, Л.; KOРСУНСКИЙ, A.; РЕВЕНКО, Н. Ранние маркеры развития и прогрессирования рефлюкс-нефропатии у детей. Научно-практический рецензируемый журнал Клиническая Нефрология. Санкт-Петерсбург, Россия, 2018, 3(22), с. 55-64. ISSN 2414-9322. (IF: 0,476).
 6. ABOLHASSANI, H.; AGHAMOHAMADDI, A.; AVCIN, T.; BATANEANT, M.; BELEVTSEV, M.; BERNATOWSKA, E.; BOLKOV, M.; BONDARENKO, A.; CALISKANER, Z.; CHERNYSHOVA, L.; CIZNAR, P.; EL-MARSAFY, A.; ERDŐS, M.; GALAL, N.; GUSEVA, M.; IRITSYAN, S.; ISMAILI-JAHA, V.; KELECIC, J.; KONDRATENKO, I.; KOSTYUCHENKO, L.; KOVZEL, E.; KULI-LITO, G.; LÁZÁR, I.;  LITZMAN, J.; MIRONSKA, K.; MULAOSMANOVICH, V.; NAUMOVA, E.; NASHRULLAYEVA, G.; PAC, M.; PAGAVA, K.; PASIC, S.; PISCHALNIKOV, A.; PROKOFJEVA, T.; REISLI, I.; RESAEI, N.; RESS, K.; SAVCHAK, I.; SCIUCA, S.; SEDIVA, A.; SERBAN, M.; SHARAPOVA, S.; SITKAUSKIENE, B.; SKOMSKA, M.; SZOLNOKY, M.; TÓTH, B.; TOTOLIAN, A.; TUZANKINA, I.; VAMOS, K.; VOLOKHA, A. Fifteen years of the J Project. J Clin Immunol. 2019, 39 (4), p. 363-369. (IF: 4,227).
 7. HADJIPANAYIS, A.; VAN ESSO, D.; DEL TORSO, S.; DORNBUSCH, H. J.; MICHAILIDOU, K.; MINICUCI, N.; PANCHEVA, R.; MUJKIC, A.; GEITMANN, K.; SYRIDOU, G.; ALTORJAI, P.; PASINATOM, A.; VALIULIS, A.; SOLER, P.; CIRSTEA, O.; ILLY, K.; MOLLEMA, L.; MAZUR, A.; NEVES, A.; ZAVRSNIK, J.; LAPII, F.; EFSTATHIOU, E.; KAMPHUIS, M.; GROSSMAN, Z. Vaccine confidence among parents: Large scale study in eighteen European countries. Vaccine. 2020, 38, p.1505-1512. (IF: 3,1).
 8. NICOLESCU, A.; BLANITA, D.; BOICIUC, C.; HLISTUN, V.; CRISTEA, M.; ROTARU, D.; PINZARI, L.; OGLINDA, A.; STAMATI, A.; TARCOMNICU, I.; TUTULAN-CUNITA, A.; STAMBOULI, D.; GLADUN, S.; REVENCO, N.; USURELU, N.; DELEANU, C. Monitoring methylmalonic aciduria by NMR Urinomics. Molecules. 2020, 25(5312), p. 1-17. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules25225312. (IF: 3,2).
 9. RACOVITA, S.; CAPCELEA, S.; MOSIN, V.; HADJIU, S.; REVENCO, N.; GROPPA, S.; SPRINCEAN, M. Y-chromosome microdeletions in men with severe spermatogenetic defects. International Journal of Current Research.  2021, 13(03), p. 16428-16433. ISSN 0975-833X. (IF: 7.749). DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.40899.03.2021
 10. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; CALCII, C.; LUPUSOR, N.; RACOVITA, S.; GRIU, C.; FEGHIU, L.; CUZNET, L.; EGOROV, V.; REVENCO, N.; GROPPA, S. Study of some immunoenzymatic parameters in pediatric ischemic stroke. International Journal of Current Research. 2021, 13(02), p.16401-16406. ISSN 0975-833X. (IF: 7,74).
 11. AHMED, ASM N. U.; MAAMRI, A.; FALADE, A. G.; AYEDE, A. I.; BHUTTA, A.; GAMBHIR, A.; TAGARRO, A.; ABDELMEGEID, A.; AHMADI, A. R.; BARROS, A. J. D.; MEKASHA, A.; SRINIVASAIYER, A. K.; ARAUJO DA SILVA, A. R.; SCHULTZ, A.; FATIMA, B.; DHAR, B.; MAGOWAN, B.; WILLS, B.; RAYNES-GREENOW, C.; HOMER, C.; MACLENNAN, C.; WARD, C.; GARCIA, D. M.; ROSS, D.; MURDOCH, D.; WILSON, D. J.; ADEJUYIGBE, E.; STASII, E.; SCUDDER, E.; VALDES, V.; CHERNIAK, W.; NISAR, Y. B.; SHAMSZAI, Z. Z.; NAVABI, Z. S.  Global research priorities on COVID-19 for maternal, newborn, child and adolescent health. J Glob Health. 2021, 11(04071), p. 1-12. ISSN 20472986, 20472978. (IF: 4,413) (IS: 3,55)
 12. MARÓDI, L.; ABOLHASSANI, H.; AGHAMOHAMADDI, A.; AVCIN, T.; BATANEANT, M.; BELEVTSEV, M.; BERNATOWSKA, E.; BOLKOV, M.; BONDARENKO, A.; CALISKANER, Z.; CHERNYSHOVA, L.; CIZNAR, P.; EL-MARSAFY, A.; ERDŐS, M.; GALAL, N.; GHEOGHINA, I.; GUSEVA, M.; IRITSYAN, S.; ISMAILI-JAHA, V.; KELECIC, J.; KONDRATENKO, I.; KOSTYUCHENKO, L.; KOVZEL, E.; KULI-LITO, G.; LÁZÁR, I.; LITZMAN, J.; MIRONSKA, K.; MULAOSMANOVICH, V.; NAUMOVA, E.; NASHRULLAYEVA, G.; PAC, M.; PAGAVA, K.; PASIC, S.; PISCHALNIKOV, A.; PROKOFJEVA, T.; REISLI, I.; RESAEI, N.; RESS, K.; SAVCHAK, I.; SCIUCA, S.; SEDIVA, A.; SERBAN, M.; SHARAPOVA, S.; SITKAUSKIENE, B.; SKOMSKA, M.; SZOLNOKY, M.; TÓTH, B.; TOTOLIAN, A.; TUZANKINA, I.; VAMOS, K.; VOLOKHA, A. The 10th anniversary of the world primary immunodeficiency week: A J Project celebration. European Journal of Immunology. 2021, 51(10), p. 2364-2366. doi: https://doi.org/10.1002/eji.202170105. (IF: 5,532).
 13. REVENCO, N.; BOGONOVSCHI, L. Study of heart rate variability indices in children with juvenile idiopathic arthritis. International journal of innovation scientific research and review (IJISRR). 2021, 03(11), p. 1994-1998. ISSN 2582-6131. (IF: 4.95).
 14. USURELU, N.; BLANITA, D.; BOICIUC, C.; HLISTUN, V.; EGOROV, V.; POPOVICI, E.; GNATCOVA, E.; STAMATI, A.; OGLINDĂ, A.; REVENCO, N.; GLADUN, S.; TUREA, V. Gaucher disease type 1: the first experience of enzyme replacement therapy in pediatric practice in Moldova – case report. Rare Diseases Meeting Proceedings. Medicine and pharmacy reports. 2021, 94(1), p. 57-60. (IF: 1,28)
 15. REVENCO, N.; EREMCIUC R.; FOCA, S.; BALANUTA, A.-M.; JIVALCOVSCHI, A.; COEVA, A.; BUJOR, D.; VASILIEVA, I.; VASILIEVA, M.; VASILIEV, I. SARS-COV-2/COVID19 Induce Kawasaki-Like Disease in Children Experience of Republic of Moldova: A Report of Five Cases. Biomedical Research and Clinical Reviews. 2021, 3(3), p. 1-6. ISSN 2692-9406. (IF: 0,11)
 16. РЕВЕНКО, Н.Е.; ДОЛАПЧИУ, Е.В. Влияние избыточного веса на качество жизни детей 10-16 лет. Педиатрия. Доктор.Ру. 2022, 21(3), c. 40–44. ISSN 1727-2378. (IF 0,65). DOI: 10.31550/1727-2378-2022-21-3-40-44

Articole  din reviste SCOPUS

 1. DONOS, A. La pneumonie communautaire en association avec l’infection herpetique – probleme actuel dans l’activite medicale. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 352-354. ISSN 0041-6940.
 2. DONOS, A. Recurent acute respiratory disease of children under 5 years with herpes virus infection: clinical immenological aspects in comunity acquired pneumonia. Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3-suppliment, 346-348. ISSN 0041-6940.
 3. STAMATI, A., PALADE-PANU, C., LUPUŞOR N. Les complications cardiovascularies majeures dans la myocardite aigue de l’enfant. In: Archives of the Balkan Medical Union. 2013, 48, 3 suppliment, 349-351. ISSN 0041-6940.
 4. РАБА, Т. Особенности клинических проявлений и диагностики хронического гепатита G у ребенка 12 лет. Вопросы практической педиатрии. Москва, Россия,2017, том 12, нр. 1, с. 63-69.  SCOPUS. ISSN 1817-7646.
 5. REVENCO, N.; CRACEA, A.; MAZUR-NICORICI, L.; FOCA, S.; EREMCIUC, R.; GAIDARJI, O.; IACOMI, V.; BOGONOVSCHI, L. The clinical and paraclinical efficacy of tocilizumab in juvenile idiopathic arthritis. Archives of the Balkan Medical Union. 2021, 56(2), pp. 185-192. ISSN 1584-9244.    https://umbalk.org/the-clinical-and-paraclinical-efficacy-of-tocilizumab-in-juvenile-idiopathic-arthritis/
 6. MATRAGUNA, N.; COJOCARI, S.; BICHIR-THOREAC, L.; REVENCO, N.; MAZUR-NICORICI, L. Metabolic syndrome in children. Archives of the Balkan Medical Union. 2021, 56(2), pp. 213-220. ISSN 1584-9244.   
 7. JUNG, A.; ORENTI, A.; DUNLEVY, F.; ALEKSEJEVA, E.; BAKKEHEIM, E.; BOBROVNICHY, V.; CARR, S. B.; COLOMBO, C.; CORVOL, H.; COSGRIFF, R.; DANEAU, G.; DOGRU, D.; DREVINEK, P.; DUGAC VUKIC, A.; FAJAC, I.; FOX, A.; FUSTIK, S.; GULMANS, V.; HARUTYUNYAN, S.; HATZIAGOROU, E.; KASMI, I.; KAYSEROVÁ, H.; KONDRATYEVA, E.; KRIVEC, U.; MAKUKH, H.; MALAKAUSKAS, K.; MCKONE, E. F.; MEI-ZAHAV, M.; DE MONESTROL, I.; VEBERT OLESEN, H.; PADOAN, R.; PARULAVA, T.; PASTOR-VIVERO, M. D.; PEREIRA, L.; PETROVA, G.; PFLEGER, A.; POP, L.; VAN RENS, J. G.; RODIĆ, M.; SCHLESSER, M.; STORMS, V.; TURCU, O.; WOŹNIACKI, L.; YIALLOUROS, P.; ZOLIN, A.; DOWNEY, D. G.; NAEHRLICH, L. Factors for severe outcomes following SARS-CoV-2 infection in people with cystic fibrosis in Europe. European Respiratory Journal. 2021, 7(4), pp. 1-45. Print ISSN 0903-1936, Online ISSN 1399-3003. (IF: 16,67).
 8. NAEHRLICH, L.; ORENTI, A.; DUNLEVY, F.; KASMI, I.; HARUTYUNYAN, S.; PFLEGER, A.; KEEGAN, S.; DANEAU, G.; PETROVA, G.; TJEŠIĆ-DRINKOVIĆ, D.; YIALLOUROS, P.; BILKOVA, A.; OLESEN, H.V.; BURGEL, P.-R.; PARULAVA, T.; DIAMANTEA, F.; PÁRNICZKY, A.; MCKONE, E.F.; MEI-ZAHAV, M.; SALVATORE, M.; COLOMBO, C.; ALEKSEJEVA, E.; MALAKAUSKAS, K.; SCHLESSER, M.; FUSTIK, S.; TURCU, O.; ZOMER-VAN OMMEN, D.; WATHNE, A.S.; WOŹNIACKI, Ł.; PEREIRA, L.; POP, L.; KASHIRSKAYA, N.; RODIĆ, M.; KAYSEROVA, H.; KRIVECS, U.; MONDEJAR-LOPEZ, P.; DE MONESTROL, I.; DOGRU, D.; MAKUKH, H.; COSGRIFF, R.; VAN KONINGSBRUGGEN-RIETSCHEL, S.; JUNG, A.; BOBROVNICHY, V.; BAMBIR, I.; VUKIC, A.D.; DREVINEK, P.; JR, M.M.; CORVOL, H.; LEMONNIER-VIDEAU, L.; HATZIAGOROU, E.; FLETCHER, G.; PADOAN, R.; GULMANS, V.; BAKKEHEIM, E.; KONDRATYEVA, E.; AMELINA, E.; ZHEKAITE, E.; SIMONOVA, O.; PASTOR-VIVERO, M.D.; LINDBLAD, A.; GÖKDEMIR, Y.; PEKCAN, S.; BROWNLEE, K.; MCCLENAGHAN, E.; CARR, S.; LAMMERTYN, E.; ZOLIN, A.; FOX, A.; KRASNYK, M.; VAN RENS, J. Incidence of SARS-CoV-2 in people with cystic fibrosis in Europe between February and June 2020. Journal of Cystic Fibrosis. 2021, 20(4), pp. 566-577. ISSN 1569-1993. (IF: 5, 482).
 9. PALII, I.; RODOMAN, I.; PALEGA, D.; PIRTU, L.; SCIUCA, S. Pulmonary Hypertension in Children-New Insights of Diagnosis and Management. Revista Romana de Cardiologie. 2021, 31(4), pp. 893-896.
 10. BUSH, A.; FERKOL, T.; VALIULIS, A.; MAZUR, A.; CHKHAIDZE, I.; MAGLAKELIDZE, T.; SARGSYAN, S.; BOYAJYAN, G.; CIRSTEA, O.; DOAN, S.; KATILOV, O.; POKHYLKO, V.; DUBEY, L.; POLUZIOROVIENĖ, E.; PROKOPČIUK, N.; TAMINSKIENĖ, V.; VALIULIS, A. Unfriendly fire: How the tobacco industry is destroying the future of our children. Acta Medica Lituanica. 2021, 28(1), pp. 6-18.

Articole  în reviste de specialitate din străinătate

 1. CIUNTU, A. Role of Metabolites of Nitric Oxide and Arginase in the Pathogenesis of Glomerulonephritis. In: Current Health Sciences Journal. Craiova, România, 2016,  3(42), p. 221-225. ISSN 2069-4032.
 2. GROSU, V.  The role of hemodynamic parameters in chronic heart failure diagnosis in children. În: Revista Practica Medicală. București, România, 2016, vol. XI, 2(45), p.187-193. ISSN 1842-8258
 3. HADJIU, S. The role of the ciliary neurotrophic factor in the development of residual disorders in children with perinatal cerebral lesions: a cohort, prospective study. In: MJHS, 2016, 7(1), p. 16-32. ISSN 2345-1467.
 4. NEAMȚU, L.; SELEVESTRU, R.; ȘCIUCA, S. Răspunsul imuno-umoral în infectii bronhopulmonare acute cu Mycoplasma pneumoniae la copii: studiu prospectiv, observaţional, pe serie de cazuri. În: MJHS, 2016, 7(1), p. 33-42. ISSN 2345-1467. xerox
 5. RABA, T. Rolul imunităţii celulare şi citokinelor proinflamatorii în imunopatogeneza hepatitelor virale B cronice la copii. În: Revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2016, 4(68), p. 78-81. ISSN 1729-8687. 
 6. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; ILICIUC, I.; REVENCO, N. Modele predictive pentru estimarea riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 53-63. ISSN 2068-8040.
 7. CALCII, C.; HADJIU, S.; SPRINCEAN, M.; LUPUSOR, N.; FEGHIU, L.; GRIU, C.; ANDREEV, N.; BEJAN, N.; TIHAI, O.; REVENCO, N. Acute symptomatic post stroke seirures in children and risk of developing remote epilepsy. J Romanian of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry, 2018, vol. 24, NO. 2, p. 39-49. ISSN: 2068-8040. 12.
 8. CALCII, C.; NEAMTU, MB.; SPRINCEAN, M.; LUPUSOR, N.; REVENCO, N.; HADJIU, S. Consensus statement for endovascular thepapy of acute ischemic stroke. J Romanian of Acta Medica Transilvanica, 2018, vol. 23, NO. 3, p. 14-17. ISSN-1453- 1968.
 9. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HADJIU, S.; STAMATI, A. Cardiovascular risk factors with onset in childhood. E-book. Proceedings of Pediatric medical school with 104 international participation – 6 th edition. Iași, România, 2018, p. 157-161. ISBN 978-88- 85813-22-9.
 10. STAMATI, A.; PÎNZARI, L.; BRÎNZANIUC, G.; REVENCO, N. Diagnostic challenges in double-outlet right ventricle with neonatal onest. Romanian Journal of Pediatric Cardiology. Iași, România, 2018, 1(1), p. 66-69. ISSN 2601-579X.
 11. ALSALIEM, T.; DONOS, A.; ILIEV, A.-M.; BOZOMITU, L. Aspecte clinico-epidemiologice ale infecției determinate de rotavirus la sugari în Republica Moldova. Pediatru.ro. 2019, 56(4), p. 1-17. ISSN 1841-5164.
 12. ALSALIEM, T.; DONOS, A.; ILIEV, A.-M.; BOZOMITU, L. Caracteristica genotipurilor și fenotipurilor infecției rotavirale în cadrul supravegherii de tip santinelă din Republica Moldova. Pediatru.ro. 2019, 56(4), p. 18-31. ISSN 1841-5164.
 13. CAZAN, C.; NEAMȚU, M.-L.; IACOMI, V. Bacterial superinfection of the respiratory viruses or respiratory viral-bacterial co-infection. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 20-24. ISSN 2559-6500.
 14. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; SPRÎNCEAN, M.; REVENCO, N.; DOBROTA, L. Seizures following respiratory viral infection. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 49-53. ISSN 2559-6500.
 15. CÎRSTEA, O.; REVENCO, N.; CHIOSEA, L.; MĂTĂCUȚĂ-BOGDAN, I.-O. Necrotizing pneumonia in an immunocompetent child: a case report. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 54-57. ISSN 2559-6500.
 16. DOBROTA, L.; NEAMȚU, M.-L.; CĂLCÎI, C. Current aspects of community-acquired pneumonia in children. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 28-32. ISSN 2559-6500.
 17. HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; NEAMȚU, B.; CAZAN, C.; FEGHIU, L.; GRÎU, C.; SPRÎNCEAN, M.; REVENCO, N. Immune encephalitis: clinical, paraclinical and therapeutic aspects (a clinical case). Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 40-44. ISSN 2559-6500.
 18. HADJIU, S.; SPRÎNCEAN, M.; LUPUȘOR, N.; GRÎU, C.; RACOVIȚĂ, S.; CUZNEȚ, L.; FEGHIU, L.; EGOROV, V.; CĂLCÎI, C.; REVENCO, N. Caracteristicile clinice ale sindromului Guillain-Barre la copii. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2019, 25(3), p. 39- 60. ISSN 2068-8040.
 19. MĂTĂCUȚĂ-BOGDAN, I.-O.; HADJIU, S. Antibiotherapy in community-acquired pneumonia in children. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 33-37. ISSN 2559-6500.
 20. MĂTĂCUȚĂ-BOGDAN, I.-O.; NEAMȚU, B.; HADJIU, S. Etiology and physiopathology in community-acquired pneumonia in children. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 5-10. ISSN 2559-6500.
 21. MĂTĂCUȚĂ-BOGDAN, I.-O.; REVENCO, N.; NEAMȚU, B. Etiologic diagnosis in pneumonia. Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 1-4. ISSN 2559-6500.
 22. RACOVIȚĂ, S.; CAPCELEA, S.; BOICIUC, K.; MOȘIN, V.; REVENCO, N.; HADJIU, S.; SPRÎNCEAN, M. Particularități clinico-genetice în infertilitatea masculină. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2019, 25(3), p. 61-70. ISSN 2068-8040.
 23. SPRÎNCEAN, M.; HADJIU, S.; CĂLCÎI, C.; LUPUȘOR, N.; REVENCO, N.; NEAMȚU, B. Stroke in children with herpetic encephalitis: a clinical case.  Acta Medica Transilvanica. 2019, 24(3), p. 45-48. ISSN 2559-6500.
 24. SPRÎNCEAN, M.; HADJIU, S.; RACOVIȚĂ, S.; BURAC, N.; LUPUȘOR, N.; GRÎU, C.; CUZNEȚ, L.; FEGHIU, L.; EGOROV, V.; CĂLCÎI, C.; REVENCO, N. Aspecte clinico-genetice în distrofiile musculare progresive. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2019, 25(3), p. 71-80. ISSN 2068-8040.
 25. VASILIEVA, M.; VASILIEVA, I.; VASILIEV, I.; MALAKHOVA, M.; GROPPA, S.; TOFAN-SCUTARU, L.; VANEVSKY, P.; GAVRILIUK, M.; MOLDOVANU, I.; GLOBA, T.; REVENCO, N.; DAMBRA, M.; GLOBA, P.; VISNEVSCHI, A.; GLOBA, E.; SPINEI, L.; KATERENIUK, I.; KARADJA, G.; NAKU, V.; DIUG, V.; STOLERIU, G.; STAVROU, I.; VARTANOV, V.; LITARCZEK, G. Electro-ion membrane distress syndrome induces Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME). Journal of clinical research in anesthesiology. 2019, 2(2), p. 1-6. ISSN 2639-8915.
 26. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; SPRÎNCEAN, M.; FEGHIU, L.; LUPUȘOR, N.; GRÎU, C.; CUZNEȚ, L.; REVENCO, N.; GROPPA, S. Status epilepticus la copiii cu convulsii ”de novo” și la cei cu accese preexistente: evoluție clinică. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2020, 26(2), p. 39- 46. ISSN 2068-8040.
 27. SPRÎNCEAN, M.; HADJIU, S.; RACOVIȚĂ, S.; HALABUDENCO, E.; SAMOILENCO, T.; MISHINA, A.; EGOROV, V.; LUPUȘOR, N.; GRÎU, C.; FEGHIU, L.; CUZNEȚ, L.; CĂLCÎI, C.; REVENCO, N. Diagnosticul diferențial al bolilor cromozomiale la copii. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2020, 26(2), p. 47- 63. ISSN 2068-8040.
 28. RACOVIȚĂ, S.; MOȘIN, V.; HADJIU, S.; REVENCO, N.; SPRÎNCEAN, M. Aspecte comportamentale și psihiatrice ale unui pacient infertil 47, XYY.  Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. 2020, 26(2), p. 75- 83. ISSN 2068-8040.
 29. REVENCO, N.; FOCA, S.; JIVALCOVSCHI, A.; ZIAEV, L.; TUREA, T.; BUJOR, D.; BALANUȚA, A-M.; SERBENCO, L.; VASILIEVA, I.; VASILIEVA, M.; VASILIEV, I. Challenges of pediatric multisystem inflamatory syndrome associated with COVID-19 – a series of clinical cases.  Biomedical Research and Clinical Reviews. 2020, 1(4), p. 1-3. DOI:10.31579/2692-9406/027.  ISSN 2690-4861. ISSN online 2692-9406.
 30. CALCII, C.; SPRANCEAN, M.; LUPUȘOR, N.; FEGHIU, L.; HADJIU, S. Neurological manifestations of children in COVID 19 infection. The Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry. 2021, 27(2), p. 5-12. ISSN: 2068-8040.
 31. CIUNTU, A. Study on the role of cell signaling molecules in the pathogenesis of glomerulonephritis in children. New Frontiers in Medicine and Medical Research. 2021, 17, p. 74-82.  https://doi.org/10.9734/bpi/nfmmr/v17/4315F
 32. CIUNTU, A. The activity of glutathione cycle enzymes in the blood serum of pediatric patients with nephrotic syndrome. Scientific collection «Interconf», Scientific horizon in the context of social crises. Tokyo, Japan, 11-12 april 2021, 50, p. 391-393. ISBN 978-4-272-00922-0.
 33. CIUNTU, A.; BERNIC, J. Importance of metabolites of nitric oxide and arginase in nephrotic sindrome in children. Scientific collection «Interconf», Scientific research in XXI century. Ottawa, Canada, 6-8 march 2021, 44, p. 450-452. ISBN 978-0-458-20903-3.
 34. EREMCIUC, R.; REVENCO, N.; CRACEA, A.; GAIDARJI, O.; FOCA, S.; IACOMI, V. Hypothalamic dysfunctions in children with juvenile idiopathic arthritis. Scientific collection ”Interconf”, Global and regional aspects of sustainable development. Copenhagen, Denmark, 4-5 may 2021, 54, p. 325-337. ISBN 978-87-615-0721-1.
 35. HADJIU, S.; CALCII, C.; LUPUȘOR, N.; FEGHIU, L.; CUZNETS, L.; GRIU, C.; RACOVITSA, S.; SPRINCEAN, M.; REVENCO, N. Accidentul vascular cerebral în infecția cu COVID 19 la copii. The Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry. 2021, 27(2), p. 25-33. ISSN: 2068-8040.
 36. NZOGHE, A. M.; PADZYS, G.-S.; SIAWAYA, A. C. M.; YATTARA, M. K.; LEBOUENY, M.; HOUECHENOU, R. M. A.; BONGHO, E. C.; MBA-MEZEME, C.; NDJINDJI, O. M.; BITEGHE-BI-ESSONE, J. C.; BOULENDE, A.; ESSONE, P. N.; NDONG SIMA, C. A. A.; MINKOBAME, U.; ZANG EYI, C.; NDEBOKO, B.; VOLOC, A.; MEYE, J.-F.; ATEGBO, S.; DJOBA SIAWAYA, J. F. Dynamic and features of SARS-CoV-2 infection in Gabon. Scientific Reports. 2021, 11(9672), p. 1-10. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-87043-y.
 37. REVENCO, N.; BUJOR, D.; HORODISTEANU-BANUH, A.; BALANUTA, A.-M.; GRIN, O.; SAVOSCHIN, D. Antibiotic use for acute respiratory infections in children - descriptive study regarding parent’s knowledge, attitudes, and practices. Scientific collection ”Interconf”, Global and regional aspects of sustainable development. Copenhagen, Denmark, 4-5 may 2021, 54, p. 382-388. ISBN 978-87-615-0721-1.
 38. REVENCO, N.; FOCA, S.; COEVA, A.; JIVALCOVSCHI, A.; ZIAEV, L.; TUREA, T.; BALANUTA, A.-M.; BUJOR, D. Kawasaki-Like Multisystem Inflammatory Syndrome in Children with SARS-Cov-2 Infection in Republic of Moldova – Case Reports. Global Journal of Science Frontier Research: I Interdisciplinary. 2021, 21(1), p. 31-36.  Online ISSN: 2249-4626. Print ISSN: 0975-5896. DOI 10.17406/GJSFR.
 39. REVENCO, N.; HORODIȘTEANU-BANUH, A.; SAVOSCHIN, D.; GRIN, O.; BUJOR, D.; BALANUȚA, A.-M. Knowledge and awareness regarding antibiotic resistance status of streptococcus pneumoniae in pediatric practice. Scientific collection ”Interconf”.  2021, 41, p. 772-777. ISBN 978-4-272-00922-0.
 40. SPRINCEAN, M.; HADJIU, S.; CALCII, C.; LUPUȘOR, N.; FEGHIU, L.; CUZNETS, L.; EGOROV, V.; SINITINA, L.; REVENCO, N. Accidentul vascular cerebral hemoragic perinatal: particularități clínico-paraclinice și morfopatologice. The Romanian Journal of Child and Adolescent Neurology and Psychiatry. 2021, 27(2), p. 35-46. ISSN: 2068-8040.
 41. БАРАНОВ, А. А.; НАМАЗОВА-БАРАНОВА, Л. С.; АЛЕКСЕЕВ, А. А.; СТАСИЙ, Е. Д. Применение аминокислотных смесей при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Педиатрическая фармакология. 2021, 18(1), с. 38-47. ISSN 1727-5776 (Print), ISSN 2500-3089 (online). www.pedpharm.ru
 42. МАРТАЛОГ, П.; ГУРАГАТА, А.; РОМАНЧУК, Л.; ЧЕНУША, Ф.; ПЫРЦУ, Л.; РОТАРУ, А. Факторы риска, клинические проявления внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных новорожденных. Матеріали Української науково-практичної конференції  лікарів-педіатрів з міжнародною участю ”Проблемні питання діагностики та лікування дітей з соматичною патологією”.  Українa, Харків, 17-18 березня 2021, c. 137-141.
 43. МАРТАЛОГ, П.Н.; ЧЕНУША, Ф.В.; РОМАНЧУК, Л.В.; ПЫРЦУ, Л.Я.; РОТАРЬ, А.В. Особенности клинической картины и течения крапивницы и отека Квинке у детей. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. Українa, 2021, 2(131), c. 17-20. ISSN 2411-2852.
 44. РЕВЕНКО, Н.Е.; ДОЛАПЧИУ, Е.В. Определение процента общей жировой ткани и окружностей тела как альтернативный метод диагностики избыточного веса у детей. Scientific Collection «InterConf». The 10th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society».  Manchester, Great Britain, 4-5 june 2021, 59, p. 576-585.  https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13232
 45. GORBUNOV, G. Sănătatea fizică și psiho-socială a copiilor marcați de migrația parentală de muncă. Scientific Collection «InterConf». The 4th International Scientific and Practical Conference «Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research». Orléans, France, 7-8 december 2021, 90, p. 367-376. ISBN 978-2-7045-4521-6.
 46. GORBUNOV, G. Influența migrației de muncă a părinților asupra stării de sănătăte psiho-socială a copiilor. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. România, 2022, 28(1), p. 27-44. ISSN 2068-8040.
 47. GORBUNOV, G. Implicațiile migrației parentale de muncă asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Revista de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului din România. România, 2022, 28(1), p. 45-54. ISSN 2068-8040.