avize detail

Al VIII-a Congres Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova „PEDIATRIA – SPECIALITATE MULTIDISCIPLINARĂ”

Publicat: 20.05.2024
06 - 
str. Nicolae Testemițanu, 25

logo

Stimate Domnule/Doamnă,

 

Din numele Comitetului organizatoric am onoarea de-a Vă informa despre preconizarea desfășurării celui de-al VIII-a Congres Internațional al Societății de Pediatrie din Republica Moldova, care se va desfășură în perioada 6-8 iunie 2024, sub auspiciul Ministerului Sănătății și a Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”,  în Sala Polivalentă a Complexului Sociocultural Universitar (str. Nicolae Testemițanu, 25). Genericul Congresului ediția a VIII-a: „PEDIATRIA – SPECIALITATE MULTIDISCIPLINARĂ”.

Această manifestare reprezintă unul din cele mai importante evenimente în Pediatrie   din Republica Moldova, având drept raportori personalități de renume mondial în domeniu. Sunt invitați medicii pediatri, medicii de familie, medicii specialiști.

Congresul și va cuprinde sesiuni plenare, simpozioane, discuții și prezentări la standurile expoziționale cu tematica: probleme de asistență medicală copiilor și adolescenților, alergologie și imunologie pediatrică, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, cercetare în pediatrie, endocrinologie pediatrică, gastroenterologie, hepatologie și nutriție, genetică medicală, pneumologie pediatrică, nefrologie pediatrică, neuropediatrie și neuropsihiatrie pediatrică, neonatologie, reumatologie pediatrică, ș.a.

Scopul Congresului reprezintă informarea participanților despre progresul actual la nivel național și mondial în domeniile vizate, schimbul de experiență dintre specialiști și, implicit, ameliorarea calității acordării asistenței medicale populației din Republică.

Organizatori: Societatea de Pediatrie din Republica Moldova sub egida Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” și IMSP Institutul Mamei și Copilului.

Sperăm că puteți participa și împărtăși cu noi această experiență unică

 

Tematică

 1. Alergologie, Imunologie
 2. Boli Infecțioase
 3. Cardiologie pediatrică
 4. Cercetare in pediatrie
 5. Endocrinologie
 6. Gastroenterologie-Nutriție
 7. Genetică
 8. Medicina Respiratorie
 9. Nefrologie
 10. Neurologie si Psihiatrie
 11. Neonatologie
 12. Reumatologie

Trimitere rezumate

Comitetul știinţific invită autorii să trimită rezumatele, în limba română sau engelză (cu diacritice), pentru evaluare şi includere în programul Congresului. Rezumatele trebuie să conțină informații noi și să nu fi fost prezentate până acum.

Data limită de trimitere a rezumatelor: 4 martie  2024

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care un participant le poate trimite. Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Știinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă în cel mai scurt timp posibil.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba română sau engelză, respectând următoarele cerinţe:

 • Textul în limba română cu diacritice
 • Se va preciza forma de prezentare dorită – comunicare orală sau prezentare poster.
 • Se va afilia rezumatul uneia dintre temele majore
 • Titlu: scris cu majuscule, maxim 200 caractere 

Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator
Afilierea autorilor: instituția, orașul în care activează autorii pe rânduri separate pentru fiecare autor
Corpul rezumatului va cuprinde obligatoriu: introducere / obiectiv, material și metode rezultate/concluzii, cuvinte cheie.
Nu sunt acceptate tabele sau grafice.
Font: Times New Roman corp de literă de 12 puncte, maxim 2000 caractere.

Suntem convinși că, susținerea acestui eveniment de mare anvergură va fi un bun prilej de a consolida relațiile, atât profesionale cât și umane, și de a pune bazele viitoarelor proiecte și colaborări științifice, teoretico-practice, clinice și sociale de succes, care se vor dezvolta în timpul cel mai apropiat.

Vă rog să acceptați expresia înaltei noastre considerații.

 

Cu respect,

Președintele Congresului,                                                                    Ninel Revenco                                               

IP USMF “Nicolae Testemiţanu”

Dr. habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Datele de contact:

mun. Chișinău, str. Burebista 93

Departamentul de Pediatrie

mob: 068889926

e-mail: ninel.revenco@usmf.md

SOCIAL MEDIA

Comentarii