Default Header Image

scurt-istoric

Misiunea de bază este formarea specialistului de calificare înaltă cu studii de licenţă în domeniul Pediatriei, dezvoltarea competenţelor de specialitate şi de cercetare pentru o carieră profesională, dezvoltarea unei personalităţi profesionale active, capabile de autodezvoltare şi lucru în echipă. În procesul de instruire se utilizează diverse metode de studii: prelegeri, lecţii practice, seminare, stagii practice, studii clinice, studii de caz, studii bazate pe probleme, discuţii în grup, studiu la patul pacientului, studiu prin simulare, pregătirea rapoartelor, prezentarea de caz clinic, completarea fişelor medicale, pregătirea tezei de licenţă. Conceptul de evaluare pune accentul pe examinarea competenţelor de aplicare în practică a cunoştinţelor.