Default Header Image

Colaborare internațională

Colaborare cu Organizaţii Internaţionale:

    Departamentul Pediatrie activează în sfera științei și inovării sub formă de proiecte de cercetare, colaborare în cotutelă, contracte, organizarea manifestărilor științifice, stagii profesionale cu multiple organizații și instituții de profil, și anume:

Organizaţii Internaţionale:

 • Academia Europeană de Pediatire;
 • Academia Europeană de Alergologie și imunologie clinică;
 • Biroul regional pentru Europa al OMS;
 • Asociaţia Europeană de Fibroză cistică;
 • Societatea Europeană de respirologie;
 • Societatea Română de Pediatrie;
 • UMF „Grigore T.Popa”, Iaşi,  România;
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice de Chimioterapie Antibacteriană al Academiei de Stat de Medicină din Smolensk, Russia;
 • Centrul Ştiinţifico-Metodic al Agenţiei Federale  în Sănătate şi Dezvoltare Socială şi Monitorizarea Antibioticorezistenţei, Rusia;
 • Asociaţia Internaţională în Microbiologie Clinică şi Chimioterapie Antimicrobiană;
 • Centrul ştiinţific de oncologie, hematologie şi imunologie, Republica Belaraus;
 • Universitatea de medicină Leipzig, Germania,
 • Universitatea de medicină St.Peterburg, Rusia.

 Organizaţii Nationale.

Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale RM; Agenția Naţională pentru Sănătate Publică RM;  Academia de Științe a RM; Laboratorul de imunologie al Centrului diagnostic din RM; Subdiviziunile USMF „N.Testemiţanu”:

-      Laboratorul științific central, Catedra de Igienă, Departamentul Medicină Internă.

 

Proiecte de cercetare internaţionale.

1.Imunogeneticitatea, eficacitatea  şi siguranţa tratamentului cu „human-cl rh FVIII”la pacientii cu  hemofilie severă netrataţi anterior. Executori: Turea V.M., dr.hab.med., prof.univ., Coordonator de proiect; Eşanu Galina, dr.med., conf.univ. –executor; Gurmuzachi Ala- executor. 2012-2018

 2.Determinarea siguranței, eficacității și farmacocinetica greengenetm f la pacienții de 12 sau mai mulți ani diagnosticați cu o formă severă a hemofiliei de tip a care au fost tratați anterior. Executori: Turea V.M., dr.hab.med., prof.univ., Coordonator de proiect; Eşanu Galina, dr.med., conf.univ. –executor; Gurmuzachi Ala- executor. 2015-2018

 

3.Cercetarea multicentrică a rezistenţei antimicrobiene a germenilor  S.pneumoniae, H.influenzae, Streprococcus pyogenis şi M.catarrhalis în Republica Moldova. Revenco N., dr.hab.med., prof.univ., conducător proiect,  Donos A., dr.med., conf.univ., executor. Termeni 2013-2018