Default Header Image

Cercetare

        Activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovareDomeniile  prioritare de cercetare ale Departamentului Pediatrie

 • Perinatologia
 • Pneumologia (displazia bronhopulmonară, pneumoniile)
 • Cardiologia (sindromul metabolic, hipertensiunea arterială la copii)
 • Reumatologia (registrul naţional al maladiilor reumatice)
 • Hematologia (hemofilia)
 • Gastrologia (pancreatitele acute, hepatitele cronice)
 • Neurologia (accidentele vasculare cerebrale la copii, epilepsiile la copii)
 • Alergologie (atopia la copii)
 • Nefrologia (glomerulonefritele, sindromul nefrotic)
 • Pediatria socială

    Tema generală de cercetare:  Impactul maladiilor asociate asupra creșterii și dezvoltării copiilor.Perioada de studiu:  2017-2021.

Scopul studiului, etapa I (2017): Evaluarea modificărilor statutului clinico-fiziologic și genetic al carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatale a copilului și căilor de corecție.

 • Evaluarea impactului carenței/insuficienței vitaminei D asupra statutului clinico-fiziologic și genetic la copii și adolescenți.
 • Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului (intrauterină, postnatală precoce și tardivă), de anotimp și zonele climato-geografice (Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia).
 • Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului timpuriu.
 • Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice.

               Proiecte de cercetare din cadrul programelor de stat.

1.    16.00418.80.11A/27.05.2016.  Evaluarea incidenței, prevalenței, factorilor de risc, cercetarea aspectelor clinice, neuroimagistice, neurofiziologice și de remediere neurotrofică a accidentelor vasculare cerebrale la copii. 

    Director de proiect: Revenco Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ., director Departament Pediatrie, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae  Testemițanu”.

    Coordonator: Stanislav Groppa dr. hab. șt. med., prof. univ., acad.

    Durata:  2017- 2018

    Obiectiv principal: Studierea particularităților accidentelor vasculare cerebrale (AVC) la copii.

    Obiective: 1. Cauzele AVC la nou- născuți (date preliminare);

2. Factorii de risc în dezvoltarea AVC la copii.

    Grupul de lucru: Revenco Ninel dr. hab. șt. med., prof. univ.; Sprincean Mariana dr. șt. med., conf. univ.; Hadjiu Svetlana dr. hab. șt. med., prof. univ.; Lupușor  Nadejda doctorand.

Teze de doctor susținute în cadrul Departament Pediatrie 2013-2018

 
Activitatea Cercului Ştiinţific Studenţesc la Departamentul Pediatrie